Ogłoszenia


    Piątek 8 listopada 2019

    Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

    Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim.

    Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie. Realizacja tych działań jest możliwa w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.