Ogłoszenia


  Środa 22 listopada 2023

  Sadzimy rośliny miododajne


  W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

  Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

  Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

  Na obszarze Gminy Wielopole Skrzyńskie w dniach od 26 października 2023r. do 31.10.2023r. na terenie wyznaczonych działek zostały posadzone drzewka w ilości 30 sztuk z gatunku: 10 lipa, 10 klon jawor, 5 klon pospolity i 5 surmia oraz 20 sztuk krzewów z gatunku: 4 pęcherznica  kalinolistna (żółtolistna), 4  pęcherznica kalinolistna (czerwona), 4 świdośliwa , 4 krzewuszki i 4 dereń biały.

     

  Gmina Wielopole Skrzyńskie aktywnie bierze udział w akcji sadzenia drzew miododajnych. Kolejne drzewa i krzewy zostały posadzone w miejscach, gdzie nie tylko będą przyczyniały się do polepszenia kondycji owadów ale zwiększą również atrakcyjność wizualną i ekologiczną terenów rekreacyjnych w naszej gminie.