Ogłoszenia


  Poniedziałek 27 listopada 2023

  „Strażaków wspierajmy – elektrosprzęt oddajmy”

  25 listopada 2023 r. w miejscowości Glinik została przeprowadzona akcja przez Druhów OSP pn. „Strażaków wspierajmy – elektrosprzęt oddajmy” zakończona sukcesem.


  Druhowie w ramach ogólnopolskiej akcji zbiórki elektrycznych śmieci, realizowanej wraz z Fundacją Odzyskaj Środowisko i MB Recycling pn. „OSP na straży środowiska” zebrali blisko 5 ton zużytego sprzętu w miejscowości Glinik.

  Bardzo dziękujemy za włączenie się, zaangażowanie i życzliwość mieszkańcom Glinika, którzy wsparli akcję poprzez wystawienie przed swoje posesję elektrośmieci.  

  Dzięki zorganizowanej zbiórce wspólnie udało nam się zebrać sporą ilość szkodliwych dla środowiska odpadów.

  W dniu 02.12.2023r. zostanie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci przez Druhów OSP Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Wielopole Skrzyńskie