Ogłoszenia


  Czwartek 20 kwietnia 2023

  Trenuj jak żołnierz

  Projekt „Trenuj jak żołnierz" to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest  rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem". Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter, szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.


   


  „Trenuj jak żołnierz" umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej - dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji - w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

   

    Pierwszy etap który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia.

  Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju - zgłaszający może wybrać dowolną z nich. Na podkarpaciu projekt realizują jednostki 21. Brygady Strzelców Podhalańskich:

   

    · 6-7 maja i 6-19 sierpnia - 16. batalion saperów z Niska,

   

    · 13-14 maja i 16-29 lipca - 14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia.

   

    W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy w wysokości 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

   

  ZAPISZ SIĘ: HTTPS://TRENUJJAKZOLNIERZ.WP.MIL.PL/

   

  Dodatkowe informacje dostępne w: Wojskowym Centrum Rekrutacji w  Mielcu pod nr tel. 261 156 555