Inwestycje


    Środa 19 maja 2021

    Uchwała w sprawie podziału środków na dofinansowanie z zakresu budowy i modernizacji - dróg dojazdowych do gruntów rolnych

    Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021.

    Zarząd z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji - dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla gminy Wielopole Skrzyńskie przeznaczył 65 000 zł