Ogłoszenia


  Piątek 22 stycznia 2021

  Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie.

  "Szkoła jest stróżem przeszłości,
  piastunem teraźniejszości, siewcą przyszłości"

  21 stycznia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Broniszowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Karolowi Olszewskiemu. Tablicę ufundowano z inicjatywy prof. Andrzeja Urbanika w 125 rocznicę wykonania pierwszych zdjęć rentgenowskich przez Karola Olszewskiego.

   


  Oprócz pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej w Broniszowie
  w uroczystości wzięli udział :
  prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik - kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  w Krakowie, Marek Tęczar - Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz
  z Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Ziębą, Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego oraz Sławomira Marciniec - Sołtys wsi Broniszów.

  Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły
  i odśpiewania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Dyrektor Szkoły
  P. Teresa Świniuch przywitała wszystkich zebranych gości oraz wygłosiła przemówienie. Przybliżono również sylwetkę bohatera tego wydarzenia.

  W dalszej części nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego dokonali : prof. Andrzej Urbanik, Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Dyrektor Szkoły - Teresa Świniuch. Po odsłonięciu tablicy, złożono wiązankę
  i zapalono znicz.

  Okolicznościowe przemówienia wygłosili każde z wyżej wymienionych gości.

  Przybyłym gościom wręczono upominki symbolizujące osobę Karola Olszewskiego oraz zaproszono do kącika pamięci, gdzie znajdowała się kronika w której można było dokonać pamiątkowego wpisu. Uroczystość przebiegła
  w kameralnym gronie ale w podniosłej atmosferze.

  Na koniec uroczystości P. Dyrektor zaprezentowała krótką historię wydarzeń z życia szkoły w postaci prezentacji multimedialnej. Wójt Gminy P. Marek Tęczar przedstawił wizualizację przyszłej rozbudowy budynku szkoły. Wszyscy zgromadzeni byli pod wrażeniem planów i życzono szybkiej realizacji.