Ogłoszenia


  Wtorek 30 stycznia 2024

  Witamy pierwszych mieszkańców urodzonych w 2024 roku

  Na pierwszych mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie urodzonych w 2024 roku trzeba było trochę poczekać. Gabriel i Oskar przyszli na świat w czwartek, 4 stycznia 2024 roku.

  Gabriel urodził się jako pierwszy, o 13.56 w szpitalu w Dębicy. Niedługo później o 15.21  również w dębickim szpitalu urodził się Oskar.


   

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar rok temu zapoczątkował nowy zwyczaj odwiedzania pierwszego mieszkańca urodzonego w danym roku: „Odwiedzamy seniorów, jubilatów, myślę, że to dobry pomysł, abyśmy mogli też pogratulować rodzicom pierwszego urodzonego i zarejestrowanego u nas mieszkańca”.

  Wójt Gminy Pan Marek Tęczar oraz Kierownik USC Pani Danuta Szostak przekazali na ręce rodziców gratulacje i upominki z okazji narodzin dzieci.

  Oskarowi, Gabrielowi oraz wszystkim narodzonym w 2024 roku dzieciom z naszej gminy – życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz samych radosnych dni w swoim życiu” – powiedział Wójt Gminy.

  Na początku nowego 2024 roku chcemy podzielić się z Państwem danymi statystycznymi w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów podsumowującymi dwanaście miesięcy minionego roku w gminie Wielopole Skrzyńskie.

  Statystyka urodzeń

  W 2023 roku w gminie Wielopole Skrzyńskie urodziło się 65 dzieci, w tym 32 dziewczynki i 33 chłopców:

  - Wielopole Skrzyńskie – 9,

  - Nawsie – 12,

  - Glinik – 13,

  - Broniszów – 13,

  - Brzeziny – 18.

  Najczęściej wybieranym imieniem dla dziewczynki w gminie Wielopole Skrzyńskie w 2023 roku była Laura, dalej ex aequo Anna, Antonina, Emilia, Michalina, Rozalia.

  Z kolei najczęściej wybieranym imieniem dla chłopca w naszej gminie w 2023 roku był Maksymilian, na drugim miejscu Jan, a dalej ex aequo Filip i Wojciech.

  Najwięcej dzieci urodziło się w styczniu i listopadzie – 9,  natomiast najmniej urodziło się w październiku – 2.

  Statystyka małżeństw

  Liczba mieszkańców naszej gminy, którzy zawarli związek małżeński w 2023 roku: to 67 osób.

  W Urzędzie Stanu Cywilnego w Wielopolu Skrzyńskim w 2023 roku zarejestrowano 32 małżeństwa, w tym 23 konkordatowe, 5 cywilnych i 4 transkrypcje zagranicznych aktów małżeństwa: dwa z Wielkiej Brytanii i po jednym z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych.

  Statystyka zgonów

  W 2023 roku zmarło 77 mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie, w tym 39 kobiet i 38 mężczyzn:

  w Wielopolu Skrzyńskim – 18,

  w Nawsiu – 10,

  w Gliniku – 10,

  w Broniszowie – 3,

  w Brzezinach – 36.

  Najwięcej zgonów zarejestrowano w maju – 12, najmniej było w lipcu i wrześniu - 2.

  Statystyka mieszkańców

  Liczba mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 7962 osoby, w tym 3995 kobiet i 3967 mężczyzn:

  w Wielopolu Skrzyńskim – 2042,

  w Nawsiu – 1371,

  w Gliniku – 1452,

  w Broniszowie – 895,

  w Brzezinach – 2202.

   

  Oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego. Liczba mieszkańców wynosiła wówczas 8062 osoby.

   

  Zważywszy na spadek liczby mieszkańców, tym bardziej cieszy fakt narodzin każdego dziecka, gdyż w tym dniu powiększa się grono mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie. Idea serdecznego powitania maluszków jest przejawem dumy i radości będącej skutkiem tego, iż z roku na rok w naszej gminie pojawiają się "nowi mieszkańcy" i chcemy by było ich jak najwięcej.