Wydarzenia


  Środa 12 października 2022

  Wizyta Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim po zakończeniu I Etapu Inwestycji dotyczącej Rozbudowy Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie

  12 października 2022 roku Radni Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wspólnie z Wójtem Gminy Panem Markiem Tęczarem wzięli udział w spotkaniu roboczym, którego tematem był przebieg prac związanych z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie.


  Uczestnicy spotkania zapoznali się z dotychczasowymi efektami prac budowlanych, które zostały zakończone w ramach I Etapu inwestycji obejmującej rozbudowę obiektu dydaktycznego.

  W trakcie wizyty dyskutowano m.in. o wykonanych już pracach budowlanych oraz pozyskanych zewnętrznych środkach finansowych na realizację i kontynuację zadania.

  W ramach zadania powstał tzw. „stan surowy budynku”. Zadanie swoim zakresem obejmowało m.in.  rozbiórkę części budynku technicznego zlokalizowanego na działce szkolnej, wykonanie prac ziemnych wraz z instalacjami, wykonanie fundamentów, budowę murów oraz wykonanie stropów.

  W ramach inwestycji wybudowano 3 – kondygnacyjny budynek, w którym utworzona i wyposażona zostanie sala gimnastyczna o wymiarach areny sportowej 12mx24m wraz z zapleczem socjalno – technicznym, (szatnie, prysznice, toalety), pokój nauczyciela WF, pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia techniczne. W nowej części dydaktycznej umiejscowione zostaną także 4 sale lekcyjne, biblioteka, pokój nauczycielski. Budynek będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – dostosowany podjazd na zewnątrz, toalety, winda. Ponadto obiekt będzie wyposażony w system odzyskiwania wody deszczowej, instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła. Zostanie zakupione kompleksowe wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

  Aktualnie gmina ogłosiła przetarg na realizację II etapu prac, a jego otwarcie wyznaczono na 21 października br.

  Dla przypomnienia na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości:

  -2 681 487 zł w ramach Rządowego Programu Sportowa Polska,

  - 1 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

  - 5 839 148 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych .

  Z dotychczasowym postępem prac budowlanych można zapoznać się klikając w poniższy link https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/album/rozbudowa-szkoy-podstawowej-im-karola-olszewskiego-w-broniszowie,920,inwestycja-w-trakcie,799/