Wydarzenia


    Środa 12 października 2022

    Wizyta Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  po zakończeniu I Etapu Inwestycji dotyczącej Rozbudowy Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie

    12 października 2022 roku Radni Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wspólnie z Wójtem Gminy Panem Markiem Tęczarem wzięli udział w spotkaniu roboczym, którego tematem był przebieg prac związanych z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie.