Ogłoszenia


  Poniedziałek 11 kwietnia 2022

  Wnioski o dopłaty bezpośrednie do 16 maja 2022 roku

  Do 16 maja 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich dla rolników. Wnioski podobnie jak w ostatnich latach  składa się wyłącznie w formie  elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 
      


  Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.

  Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków zostanie uruchomiona 25 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie i będzie pełniona od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.


  Odpłatne usługi w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe świadczy pracownik  Doradztwa Rolniczego.  Doradca wypełnia wnioski w budynku Kulturalno – Oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim obok kościoła od poniedziałku do piątku (oprócz czwartku) od 7:30 do 15:30.

  Telefon – 690 489 817