Ogłoszenia


  Poniedziałek 18 września 2023

  Wyniki naboru wniosków w ramach programu Polski Ład - edycja szósta PGR

  Szanowni Państwo, z radością informuję, że ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - PGR.

   

  Gminie Wielopole Skrzyńskie przyznano dofinansowanie w łącznej  wysokości 2 550 000,00 zł.

   

  W ramach prowadzonego naboru wnioskowaliśmy o środki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:


  1.  „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nawsie” - w  ramach zadania zaplanowano  rozbudowę oświetlenia ulicznego  w miejscowości Nawsie  poprzez montaż ok. 80 nowych lamp oraz modernizację istniejącego oświetlenia - wymianę na energooszczędne, wydajne i nowoczesne oświetlenie LED.

  Przewidywana wartość inwestycji: 867 346,93 zł

  Kwota przyznanego dofinansowania: 850 000,00 zł

  2. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu” - w ramach inwestycji  planowane jest wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu poprzez  m.in. ocieplenie ścian, stropu, wykonanie drenażu i hydroizolacji, modernizację kotłowni, wymiana drzwi zewnętrznych na bardziej energooszczędne.

  Przewidywana wartość inwestycji: 1 734 694,00 zł

  Kwota przyznanego dofinansowania: 1 700 000,00 zł

  Realizacja w/w inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego korzystających z odpowiednio doświetlonych dróg. Natomiast termomodernizacja budynku szkoły przyczyni się do stworzenia lepszych warunków nauczania dzieci i młodzieży szkolnej. Obie inwestycje mają również niewątpliwy wpływ na poprawę estetyki przestrzeni publicznej.   W najbliższym czasie gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawców tych
  inwestycji. 

  Pełną listę wniosków, na które przyznano dofinansowanie  znajdziecie Państwo na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po kliknięciu w niniejszy link https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-vi-naboru

  Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania wymaganej dokumentacji i otrzymania dofinansowania- Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.