Ogłoszenia


  Czwartek 28 grudnia 2023

  Wyniki naboru zadania pn. "BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE"

  Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w konkursie nr FEPK.02.06-IZ.00-003/23 priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa w zakresie zaopatrzenia w wodę.


  Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE”, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

  W  ramach projektu przewidziano następujące zadania:

  1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie etap I i II,

  2. Budowa sieci wodociągowej - hydrantowej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie,

  3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Broniszów wraz
  z budową zbiornika wody,

  4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Glinik.

   

  Planowany termin zakończenia projektu: sierpień 2025

  Wartość całkowita projektu: 6 054 413,70 zł

  Dofinansowanie: 5 085 707,49 zł

  Wkład budżetu gminy: 968 706,21 zł

  Link do wyników: https://drive.google.com/file/d/1xy8pzVBUASSAJFWHXyiTvkKOgy0LoGEY/view?usp=sharing