Ogłoszenia


  Czwartek 4 stycznia 2024

  Wyniki naboru zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez montaż OZE oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie”

  Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w konkursie nr FEPK.02.06-IZ.00-001/23 priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków - projekty   w obrębie aglomeracji z przedziału od 2 tys. RLM do poniżej 10 tys. RLM


  Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez montaż OZE oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie” , który pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

  W  ramach projektu przewidziano następujące zadania:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Wielopole Skrzyńskie Postronie,

  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Nawsie etap I i II,

  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Glinik Etap I,

  4. Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez montaż OZE.


  Planowany termin zakończenia projektu: październik 2025

   

  Planowana wartość całkowita projektu:17 120 590,83

  Planowane dofinansowanie: 14 381 296,26

  Wkład budżetu gminy: 2 739 294,57  zł

   

  Link do wyników:

  https://drive.google.com/file/d/1mQtTqMA6zFsBPSIh0mKLBjhcFwdJKFz_/view