Ogłoszenia


  Środa 14 lutego 2024

  Wyniki naboru zadania pn. „Poprawa jakości oferty edukacyjnej samorządowych szkół podstawowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie”

  Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23.


  W ramach projektu przewidziano wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia pracowni STEAM w 5 Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie objętych projektem tj.: Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Szkole Podstawowej w Brzezinach, Szkole Podstawowej w Nawsiu, Szkole Podstawowej   w Broniszowie i Szkole Podstawowej w Gliniku, a także: budowę windy i podjazdu w Szkole Podstawowej w Brzezinach oraz modernizację toalet.

  Projekt obejmuje następujący zakres zadań:

  1. Roboty budowlane w zakresie budowy windy i przebudowy istniejącego podjazdu przed wejściem do SP w Brzezinach

  2. Roboty budowlane w zakresie modernizacji toalet i sal komputerowych, które obejmują między innymi:

  a.) Modernizację  toalet w SP Brzeziny,

  b.) Budowę nowych sieci komputerowych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownie komputerowe (STEAM) we wszystkich Szkołach Podstawowych objętych wsparciem.

  3. Zakup wyposażenia 5 pracowni STEAM (komputerowych).

                         

  Planowana wartość całkowita projektu:1 756 498,92

  Planowane dofinansowanie: 1 493 024,05

  Wkład budżetu gminy: 263 474,87zł

  Link do wyników:

  https://drive.google.com/file/d/1Dniqhde9AmYIywwq8h_fCYkdn9qjdCw4/view?usp=sharing