Ogłoszenia


  Środa 7 lutego 2024

  Wyniki naboru zadania pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki OSP wpisanej do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie”

  Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr. FEPK.02.05-IZ.00-002/23 w Priorytecie FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.


   


  Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki OSP wpisanej do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie”, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

  Głównym celem realizacji projektu jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczego-gaśniczego. Zakupiony pojazd będzie wyposażony w najnowszy, aktualnie dostępny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zbiornik o pojemności min. 5 tysięcy litrów, napęd 4x4, silnik min. EURO6. Samochód będzie miał za zadanie zastąpić już wyeksploatowany sprzęt będący w posiadaniu jednostki, który zostanie wycofany z użytku.

  Termin realizacji: 30.09.2025

  Wartość zadania: 1 431 797, 37 zł

  Maksymalne wydatki kwalifikowane zgodnie z regulaminem naboru mogły wynieść: 1 000 000,00 zł

  Wnioskowane dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych: 850 000, 00 zł

  Wymagany wkład własny : 581 797, 37 zł

   

  Link do wyników:

  https://drive.google.com/file/d/1Wh1eS1oOSPbwcUGXogczMVUKdGtSPLo9/view?usp=sharing