Ogłoszenia


  Piątek 14 lipca 2023

  Wyniki „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

  Szanowni Państwo, z radością informujemy, że ogłoszone zostały wyniki „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”, w ramach którego Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała łącznie 1 mln zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu prac konserwatorskich w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim oraz w kościele pw. Św. Mikołaja w Brzezinach.


  Przyznane dofinansowanie stanowi 98 % wartości inwestycji, natomiast 2 % to udział własny Beneficjentów.

  W wyniku przeprowadzenia wstępnej procedury konkursowej pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanych inwestycji tj. :

  1. Kompleksowy remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim – wartość przyznanego dofinansowania 500 tyś. zł

  2. Wymiana pokrycia i remont więźby dachowej zabytkowych budowli towarzyszących Zespołowi Kościoła Parafialnego w Brzezinach – Etap I – dzwonnica i dach zakrystii – wartość przyznanego dofinansowania 500 tyś. zł.

  W ramach Programu finansowaniem mogły zostać objęte prace przy obiektach wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków.

  Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do otrzymania dofinansowania, które niewątpliwie wpłynie na poprawę stanu zabytkowych obiektów zlokalizowanych na obszarze naszej gminy, bez tak znaczącego wsparcia planowane prace konserwatorskie byłyby realizowane w ograniczonym zakresie i kilkuletniej perspektywie – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.