Ogłoszenia


  Czwartek 9 kwietnia 2020

  Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie

  Szanowni Państwo, w tym trudnym dla wszystkich czasie z radością informuję, że mamy już lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP Wielopole Skrzyńskie oraz sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP Brzeziny.
  Pozyskanie samochodu i sprzętu było możliwe dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz środkom własnym samorządu gminy.
  Całkowita wartość zakupionego sprzętu wynosi 405 687,68 zł, w tym otrzymane dofinansowanie to 249 992,43 zł.  Środki własne gminy to kwota 155 695,25 zł.


  Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Volkswagen Crafter 50 4x2 jest spełnieniem marzeń wielopolskich strażaków. Spełnia on najwyższe standardy i jest bogato wyposażony m. in. posiada nowatorskie rozwiązanie w zakresie napędu autopompy. Pojazd jest pierwszym egzemplarzem, w którym zastosowano tego typu rozwiązanie.

  Również partnerzy projektu – strażacy z OSP Brzeziny cieszą się z nowego sprzętu tj. kamery termowizyjnej (jej wartość to 7 729,32 zł), potrzebnej podczas działań gaśniczych, w celu lokalizacji źródła pożaru. Natomiast rozpieracz kolumnowy o wartości 22 548,36 zł jest uzupełnieniem zestawu hydraulicznego użytkowanego już przez OSP Brzeziny.

  Obydwie jednostki OSP należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i są jednymi z najaktywniejszych na terenie powiatu. OSP Wielopole Skrzyńskie od kilku lat ma najwięcej wyjazdów do akcji, a obecnie jest jednostką wytypowaną do działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Nowy samochód pozyskany w tym czasie pozwoli naszym strażakom efektywnie i profesjonalnie, a co najważniejsze bezpiecznie wykonywać wszelkie działania.

  Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o ochronie przeciwpożarowej, samorząd gminy odpowiada za stan ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenie ludności gminy. Obowiązek ten polega nie tylko na utrzymaniu i doposażaniu w sprzęt jednostek OSP, ale również zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego. Jest on również realizowany poprzez budowę wodociągów i sieci hydrantowej do gaszenia pożarów. Taka siec powstała już w Gliniku i Broniszowie, a kolejne sołectwa gdzie powstaną hydranty to Nawsie i Wielopole Skrzyńskie.

  Jako Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie cieszę się podwójnie, razem ze strażakami z nowego samochodu i sprzętu, ponieważ będąc odpowiedzialnym za stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, jestem również członkiem OSP Wielopole Skrzyńskie.