Ogłoszenia


    Wtorek 25 sierpnia 2020

    Zakup sprzętu komputerowego z projektu ,,Zdalna Szkoła +''

    Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie do zakupu na sprzęt  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wsparcie finansowe z projektu ,,Zdalna Szkoła +'' w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wyniosło 105 225,12 zł. 
     


    W ramach zadania  zakupiono 44 nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych z terenów gminy niezbędne do prowadzenia zdalnego nauczania. Nabyty w ramach programu sprzęt ułatwi uczniom i nauczycielom dostęp do wielu aplikacji, otwartych zasobów edukacyjnych, broszur, opracowań oraz scenariuszy zajęć. Z drugiej strony przyczyni się do doskonalenia umiejętności cyfrowych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.