Wydarzenia


  Piątek 30 grudnia 2022

  Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego LKS Pogórze Wielopole Skrzyńskie

  Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała dotację celową na realizację projektu: „Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego LKS Pogórze Wielopole Skrzyńskie”, w ramach zadania zakupiono odzież i obuwie sportowe dla Klubu Sportowego LKS Pogórze Wielopole Skrzyńskie.


  Projekt został sfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok w ramach  „Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019-2025”.

  Dzięki pozyskanej dotacji kupiono odzież sportową tj. 10 kompletów dresów sportowych, 10 koszulek oraz 5 par obuwia sportowego.

  20 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się uroczyste przekazanie odzieży i obuwia sportowego na rzecz Ludowego Klubu Sportowego Wielopole Skrzyńskie., w którym wziął udział Pan Marek Tęczar - Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pan Adam Kopala - Prezes Klubu LKS Pogórze Wielopole Skrzyńskie.

  Wartość zadania:  5 000,00 zł – w 100 % finansowane ze środków dotacji.