Ogłoszenia


  Piątek 23 lutego 2024

  Zaproszenie do udziału w konkursach KRUS


  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych oraz ich dzieci do udziału w konkursach, których celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

  Dla ubezpieczonych w Kasie rolników organizowany jest XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Uczestnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych oraz zdobycia cennych nagród. Zgłoszenia do Konkursu przyjmują jednostki terenowe KRUS do dnia 25 kwietnia 2024 r.

  Do dzieci ubezpieczonych rolników skierowany jest V Ogólnopolski Konkurs Dla Dzieci Na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym a do wszystkich uczniów szkół podstawowych XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Celem konkursów jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Termin zgłaszania rymowanek upływa 22 marca 2024 r., natomiast prace plastyczne należy nadsyłać do 5 kwietnia 2024 r.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.gov.pl/krus  oraz we wszystkich jednostkach terenowych Kasy.