Ogłoszenia


    Środa 21 października 2020

    Zasady obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w czasie epidemii obowiązujące od 19 października 2020 r.