Ogłoszenia


  Wtorek 14 lutego 2023

  Zrywane rozkłady jazdy autobusów na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

  Szanowni Państwo, w ostatnim czasie, na niektórych przystankach komunikacyjnych znajdujących się na obszarze Gminy Wielopole Skrzyńskie zaobserwowano, że umieszczone tam rozkłady jazdy informujące o godzinach odjazdów busów uruchomionych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w ramach publicznego transportu zbiorowego – są celowo zrywane. Zjawisko takie zaobserwowano m.in. w Gliniku oraz w Broniszowie. Działanie to w znaczny sposób utrudnia mieszkańcom korzystanie z nowo powstałych linii komunikacyjnych.


  Braki w rozkładach jazdy zostały uzupełnione, ponadto rozkłady są dostępne również na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakładce publiczny transport zbiorowy https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/swiadczenie-usug-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-w-gminie-wielopole-skrzynskie-dostepne-od-02-stycznia-2023-roku/1197/

  Gmina Wielopole Skrzyńskie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki temu powstają nowe połączenia komunikacyjne, natomiast nasi mieszkańcy mają ułatwioną możliwość dotarcia środkami transportu zbiorowego z miejscowości, gdzie dojazd był dotychczas utrudniony. Mieszkańcy mają ułatwiony dojazd m.in. do ośrodka zdrowia, na zakupy czy też do budynku urzędu gminy w celu załatwienia sprawy.

  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o nie zrywanie rozkładów jazdy, dbajmy o wspólne dobro.