Czyste powietrze

Gminny Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że dnia 7 maja 2021r. Gmina podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczące realizacji Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”.