Inwestycje


    Środa 23 marca 2022

    Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach w m. Wielopole Skrzyńskie.

    Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 2323 i 3071 w m. Wielopole Skrzyńskie.