Inwestycje


    Środa 19 kwietnia 2023

    Budowa parkingu w Wielopolu Skrzyńskim koło kościoła

    Zakończono pracę polegające na rozbudowie parkingu w m. Wielopole Skrzyńskie w miejscu starej oczyszczalni ścieków.  Jest to pierwszy etap inwestycji mającej na celu powiększenie obecnego parkingu poprzez wykonanie dodatkowych miejsc postojowych. 

    Kolejny etap przedmiotowej inwestycji polegał bedzie na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i wyznaczeniu miejsc parkingowych.