Ogłoszenia


    Czwartek 10 czerwca 2021

    Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielopole Skrzyńskie