Wydarzenia


    Poniedziałek 4 września 2023

    Oddanie do użytku inwestycji zrealizowanych w ramach zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej  im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”.

    4 września 2023 roku nastąpiło oficjalne oddanie do użytku inwestycji zrealizowanych w ramach zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”.