Wydarzenia


  Poniedziałek 4 września 2023

  Oddanie do użytku inwestycji zrealizowanych w ramach zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”.

  4 września 2023 roku nastąpiło oficjalne oddanie do użytku inwestycji zrealizowanych w ramach zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”.


  W ramach inwestycji wykonano m.in. przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych o spadku 8% oraz szerokości płaszczyzny ruchu 1,2 m wraz ze spocznikiem oraz schodami zewnętrznymi, co umożliwi osobom niepełnosprawnym ruchowo i ich opiekunom pokonać schody, wymieniono istniejące drzwi w przedsionku na drzwi dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano windę zapewniającą swobodną komunikację między piętrami budynku szkoły.

  Wartość przedsięwzięcia wyniosła łącznie: 287 756,12 zł.

  Na realizacje w/w inwestycji Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 110 014,48 zł.

  Z przebiegiem inwestycji można zapoznać się klikając w linki poniżej

  https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/likwidacja-barier-architektonicznych-w-szkole-podstawowej-im-tadeusza-marii-kantora-w-wielopolu-skrzynskim-przebudowa-podjazdu-dla-niepenosprawnych/1371/

  https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/likwidacja-barier-architektonicznych-w-szkole-podstawowej-im-tadeusza-marii-kantora-w-wielopolu-skrzynskim-czesc-nr-1-dostawa-i-montaz-windy/1366/