Wydarzenia


    Środa 20 marca 2024

    Projekt „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackie-go”

    W dniu 20 marca 2024 r. Gmina Wielopole Skrzyńskie jako Organ Prowadzący, działający w imieniu i na rzecz szkół podstawowych,  podpisano  umowę na realizację projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”