Inwestycje


    Poniedziałek 10 sierpnia 2020

    Remont kwatery z I wojny światowej znajdującej się na cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap III

    Trwają prace związane z  III etapem inwestycji, która swoim zakresem obejmuje renowację części cmentarza wojennego znajdującego się w Wielopolu Skrzyńskim.

    W ramach zadania kontynuowane są działania rozpoczęte w latach ubiegłych tj. prace związane z odnową mogiły upamiętniającej żołnierzy poległych w bitwie podczas I Wojny Światowej oraz terenu wokół.