Inwestycje


  Poniedziałek 10 sierpnia 2020

  Remont kwatery z I wojny światowej znajdującej się na cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap III

  Trwają prace związane z  III etapem inwestycji, która swoim zakresem obejmuje renowację części cmentarza wojennego znajdującego się w Wielopolu Skrzyńskim.

  W ramach zadania kontynuowane są działania rozpoczęte w latach ubiegłych tj. prace związane z odnową mogiły upamiętniającej żołnierzy poległych w bitwie podczas I Wojny Światowej oraz terenu wokół.


  Odnowiony cmentarz wojenny to miejsce spoczynku 380 żołnierzy armii austriackiej i armii rosyjskiej, którzy zginęli podczas bitwy na bagnety, jaka miała miejsce w maju 1915 roku na obszarze Wielopola Skrzyńskiego.

  Z upływem czasu miejsce pamięci ulegało w naturalny sposób zniszczeniu m.in. na skutek czynników atmosferycznych. Dzięki wsparciu finansowemu, które zostało przyznane naszej gminie przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki, przeprowadzono prace remontowe, które znacząco poprawiły stan techniczny i estetyczny cmentarza.

   

  Dla przypomnienia:

   

  I Etap realizacji 2018 rok - wykonano pomnik nagrobny z piaskowca wraz z tablicą upamiętniającą poległych w bitwie. Na realizację I etapu inwestycji samorząd uzyskał wówczas 35 000,00 zł.

   

  II Etap realizacji 2019 rok - wykonano następujące prace:

  - roboty ziemne - niwelacja istniejącego terenu,

  - nawierzchnia z kostki brukowej oraz obrzeży z palisady - dojście do cokołu głównego oraz plac wokół niego,

  - zakreślono miejsca pod "Stelle" ozdobne poprzez wykonanie obrzeży z palisady i wysypanie kamienia ozdobnego,

  - wybudowano mur ozdobny z kształtek betonowych,

  - wykonano nasadzenia z krzewów iglastych - tuja ozdobna 8 szt.

  Na realizację II etapu inwestycji Decyzją Wojewody Podkarpackiego przyznana została naszej gminie dotacja celowa w wysokości 30 000,00 zł.

   

  Aktualnie realizujemy III Etap inwestycji w ramach którego zostaną wykonane następujące prace:

  - montaż ogrodzenia wyznaczającego część cmentarza wojennego,

  - wzdłuż powstałej ścieżki prowadzącej do pomnika głównego zamontowane zostaną "Stelle" ozdobne w ilości 6 sztuk.

   

  Na realizacje III Etapu Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dotację w wysokości 45 000,00 zł.

   

   

  Klikając w linki poniżej, można zapoznać się z informacją dotyczącą  realizacji I i II Etapu inwestycji:

  I Etap:

  https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/remont-kwatery-z-i-wojny-swiatowej-znajdujacej-sie-na-cmentarzu-w-wielopolu-skrzynskim-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu/298/

  II Etap:

  https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/remont-kwatery-z-i-wojny-swiatowej-znajdujacej-sie-na-cmentarzu-w-wielopolu-skrzynskim-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-etap-ii/476/