Wydarzenia


    Środa 11 kwietnia 2018

    Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

    11 kwietnia 2018 roku Szkoła Podstawowa im Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim świętowała uroczystość poświecenia i wręczenia sztandaru. Dzień ten zapisał się
    w historii szkoły jako dzień szczególny i wyjątkowy.