Ochrona Środowiska


  Środa 1 lipca 2015

  Apel w sprawie usuwania barszczu sosnowskiego

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie apeluje do wszystkich mieszkańców gminy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku kontaktu z rośliną o nazwie Barszcz Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Zawarte w soku rośliny związki chemiczne, obecne w całej roślinie - również we włoskach pokrywających łodygi i liście, przy silnym nasłonecznieniu pod wpływem ultrafioletu ulegają przemianom i powstaje silnie parząca substancja.


  Uwaga! Poparzenia powoduje zarówno kontakt z rośliną (parzą jej wszystkie części) jak i z jej sokiem!

  W miejscach poparzonych, pod wpływem promieniowania słonecznego, pojawiają się pęcherze, przechodzące z czasem we wrzodziejące, bolesne trudno gojące się rany, a w najgorszych wypadkach prowadzące nawet do martwicy skóry lub do tzw. bielactwa skóry. Należy także pamiętać o tym, że w upalne dni Barszcz Sosnowskiego wydziela lotne olejki eteryczne, które wdychane w większym stężeniu mogą wywołać zawroty głowy, wymioty, zapalenie spojówek, a nawet zaburzenie świadomości. Działanie to jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i alergików. U zwierząt powoduje podrażnienie błon śluzowych, przewodu pokarmowego, biegunki, nudności i krwotoki wewnętrzne. Dlatego też barszcz należy traktować z dużą ostrożnością, unikając, w miarę możliwości, wszelkiego kontaktu z nim.

  Aby skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się inwazyjnego gatunku należy podjąć z nim bezwzględną walkę. Barszcz Sosnowskiego można niszczyć ręcznie lub mechanicznie (poprzez wykopywanie roślin, podcinanie jej korzeni lub ścinanie kwitnących pędów) oraz chemicznie. Najbardziej powszechną metodą jest jego wykaszanie. Częste koszenie osłabia roślinę, lecz jej nie likwiduje. Całkowite wyeliminowanie roślin polega na ich „zmęczeniu” czyli bardzo częstym koszeniu przez kilka sezonów wegetacyjnych. Najlepsze efekty daje stosowanie zabiegów mechanicznych w połączeniu ze środkami chemicznymi. Wykonując wszelkie zabiegi związane ze zwalczaniem Barszczu Sosnowskiego, bez względu na stosowaną metodę, wymagane są szczególne środki ostrożności spowodowane właściwościami parzącymi rośliny.

  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej i czystości na swojej posesji, a ponadto ponosi odpowiedzialność za ewentualne zagrożenie zdrowia ludzi i zwierząt wynikające z toksyczności Barszczu Sosnowskiego.