Ochrona powietrza
  Czwartek 9 grudnia 2021

  Sprawdź jakość powietrza


  Sprawdź jakość powietrza

  Szanowni mieszkańcy 
  Czujnik jakości powietrza firmy Syngeos, zainstalowany został na budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
  Wyniki są podawane w czasie rzeczywistym.

  Sensor podaje następujące parametry:

  • stężenie pyłów zawieszonych, czyli tak zwanego ,,smogu,,: pyły PM 1, PM 2,5, PM 10 (wyniki prezentowane są procentowo oraz za pomocą kolorów)
  • wilgotność powietrza
  • ciśnienie atmosferyczne
  • temperatura

  Komunikat w sprawie spalania odpadów drewnianych

                    W związku z pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypominamy, że zabrania się spalania odpadów zanieczyszczonego drewna przez osoby fizyczne w kotłach nieprzystosowanych do tego celu. Szczególnym rodzajem odpadów są odpady z drewna takie jak trociny, wióry, ścinki i zużyte elementy drewniane.

  Wiele z tych odpadów stanowi drewno zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami konserwującymi, lakierami, spoiwem, są to m.in pozostałości z obróbki płyt wiórowych czy forniru (np. ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.).