Ochrona Środowiska


  Poniedziałek 21 stycznia 2019

  Komunikat w sprawie spalania odpadów drewnianych

                    W związku z pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypominamy, że zabrania się spalania odpadów zanieczyszczonego drewna przez osoby fizyczne w kotłach nieprzystosowanych do tego celu. Szczególnym rodzajem odpadów są odpady z drewna takie jak trociny, wióry, ścinki i zużyte elementy drewniane.

  Wiele z tych odpadów stanowi drewno zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami konserwującymi, lakierami, spoiwem, są to m.in pozostałości z obróbki płyt wiórowych czy forniru (np. ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.).


  Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych, rakotwórczych substancji, w tym benzo(a)pirenu, metali ciężkich, formaldehydy, fenoli oraz ftalanów. Takie działanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i w przypadku wykrycia będzie karane.

  Odpady, które mogą być wykorzystane na potrzeby własne np. jako paliwo to "czyste" drewno, które nie jest zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami: ścinki, trociny z „czystego” drewna, odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień.

  Ponadto w domowych kotłach i piecach domowych nie wolno spalać: plastikowych butelek, kartonów po napojach, przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych toreb z polietylenu, zużytych opon i innych odpadów z gumy, papieru z nadrukiem farb kolorowych, zmieszanych odpadów komunalnych itp.

  Spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności. Płacisz zdrowiem!

  Substancje, które powstają podczas spalania zanieczyszczą Twoje najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Odpady segreguj - nie spalaj! Odzyskując cenne surowce oszczędzasz pieniądze, zdrowie i środowisko.

  Spalanie śmieci jest również źródłem gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie.

  DBAJMY  O  NASZE  ZDROWIE  I  ŚRODOWISKO!