Wybory do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 21.10.2018 r.


    Poniedziałek 27 sierpnia 2018

    Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16 sierpnia 2018 r. I. W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast