Ogłoszenia


  Poniedziałek 17 października 2022

  Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków

  Szanowni Państwo, 1 listopada 2022 roku na cmentarzach parafialnych w Wielopolu Skrzyńskim, podobnie jak w roku ubiegłym – Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim organizuje kwestę na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków.

  W ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu grupy parafian, w tym Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie udało się zebrać 6714,90 zł, w akcję włączyła się młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, która zebrała w trakcie organizowanych dwóch kwest 2983,10 zł. Łącznie zebrano 9698 zł.


  Parafia Wielopolska na renowację nagrobków Ks. Józefa Radoniewicza oraz Ks. Chadalskiego i rodziny Chadalskich wpisanych do rejestru zabytków 23.09.2021 decyzją Nr RDZ-I.5131.29.2021.WW/MN, pozyskała dotację w wysokości 12 tys. złotych z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie, w ramach środków na renowację zabytków.

  Dzięki zebranym i pozyskanym środkom finansowym 4 maja 2022 roku, po uprzednio przeprowadzonym rozeznaniu rynku pod kątem ceny, zawarto umowę z firmą zajmującą się konserwacją zabytków: Konserwacja Zabytków Stanisław Kłosowski, 32-087 Zielonki.

  Umowa ta obejmuje:

  1) Kompleksowy remont konserwatorski nagrobka Ks. Józefa Radoniewicza z 1921 r., wykonanego z piaskowca. Zakres prac obejmował kompleksowy remont nagrobka wraz z jego impregnacją, w tym wykonanie fundamentu.

  2) Kompleksowy remont konserwatorski nagrobka Ks. Aleksandra Chadalskiego i Rodziny Chadalskich – neogotycki nagrobek z XIX w. wykonany z piaskowca i marmuru o wymiarach 300 x 77 x60 cm, w formie pionowej kapliczki zamkniętej łukiem zwieńczonej zapewne krzyżem (którego brakuje). Zakres prac obejmował kompleksowy remont nagrobka wraz z odtworzeniem brakujących elementów i impregnacją.

  Zadanie realizowane w ramach dwóch etapów.

  I etap: obejmuje wykonanie pełnej konserwacji technicznej nagrobków (do końca VII/2022 r.)

  II etap: obejmuje wykonanie pełnej konserwacji estetycznej nagrobków i impregnację (do końca XI/2022 r.)

  Wynagrodzenie Wykonawcy za całość prac wynosi 33 143 zł brutto. Na udzielone roboty Wykonawca udzielił 7 letniej gwarancji.

  Warto podkreślić, że prace są nadzorowana przez właściwego Konserwatorem Zabytków, odbiór końcowy inwestycji planowany jest ok. 10 listopada br.

  Część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 20 tys. złotych została wypłacona po pierwszym etapie. Tegoroczna kwesta zostanie przeznaczona na zakończenie rozpoczętego zadania. Jeżeli zebrana kwota przewyższy budżet zadania, będzie wykorzystana w przyszłym roku na remont pozostałych zabytkowych nagrobków wpisanych do Rejestru Zabytków, które chcemy sukcesywnie odnawiać.

  W 2021 r. do Rejestru Zabytków wpisano 6 nagrobków na I Cmentarzu Parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim. Wszystkie wymagają pilnego remontu. Nagrobki ks. Radowienicza, rodziny Chadalskich, rodziny Stadników, ks. Ignacego Wajdy, Marii Pasellowej, Franciszki Hallauer.

  Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, prosimy o zaangażowanie się w tegoroczną kwestę organizowaną pod hasłem „Ratujmy od zapomnienia” przy głównych bramach cmentarnych 1 listopada 2022 roku od godz. 8:00.

  Zapraszam także osoby chętne do kwestowania - szczegóły pod numerem telefonu: 603188205.

  Wolne datki można także wpłacać na parafialne konto bankowe wydzielone na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim: 18 9173 0002 0000 0521 2000 0010.