Ogłoszenia


    Poniedziałek 17 października 2022

    Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków

    Szanowni Państwo, 1 listopada 2022 roku na cmentarzach parafialnych w Wielopolu Skrzyńskim, podobnie jak w roku ubiegłym – Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim organizuje kwestę na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków.

    W ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu grupy parafian, w tym Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie udało się zebrać 6714,90 zł, w akcję włączyła się młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, która zebrała w trakcie organizowanych dwóch kwest 2983,10 zł. Łącznie zebrano 9698 zł.