Wybory do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 21.10.2018 r.


    Poniedziałek 27 sierpnia 2018

    Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Gminy oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej.