Wybory do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 21.10.2018 r.


    Poniedziałek 27 sierpnia 2018

    Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc  przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.