Ochrona Środowiska


  Wtorek 11 kwietnia 2017

  Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie uprzejmie prosi o włączenie się wszystkich właścicieli działek, na których rośnie barszcz Sosnowskiego do akcji jego zwalczania. W roku ubiegłym większość mieszkańców odpowiedziała na mój apel. Również Gmina Wielopole Skrzyńskie na działkach drogowych i komunalnych prowadziła niszczenie barszczu przez cały 2016 rok. Zabiegi przyniosły oczekiwane rezultaty – liczba roślin barszczu Sosnowskiego została znacznie zredukowana. Skuteczną metodą usunięcia tej inwazyjnej rośliny z naszego otoczenia jest zwalczanie jej w sposób kompleksowy i systematyczny. Tylko takie działania odniosą zamierzony efekt.

  Gmina Wielopole Skrzyńskie w dalszym ciągu będzie niszczyła siedliska barszczu na swoich gruntach. Takie same działania winni podjąć również mieszkańcy.


  Metodami zapobiegania, rozprzestrzeniania i zwalczania barszczu Sosnowskiego są:

  -metoda chemiczna ( oprysk środkami Rundup, Kosmik lub Penocyd),

  -metoda mechaniczna polegająca na wykaszaniu, przycinaniu korzenia, wykopywaniu i wymianie gleby, utylizacja,

  -metoda przykrywania powierzchni stanowiska (folia itp.),

  -metoda agrotechniczna (uprawa gruntu).

  Zaleca się wykonywanie zabiegów w trzech terminach:

  * wiosną – do połowy maja (nasiewki),

  * wczesnym latem – czerwiec (w okresie wytwarzania pędów kwiatowych),

  * późnym latem – do jesieni (wysokość roślin 15 do 35 cm).

  Więcej szczegółów o sposobach niszczenia tej rośliny można uzyskać w pok. Nr 4 i 19 Urzędu Gminy.

  Należy pamiętać, że ze względu na toksyczne właściwości barszczu przy prowadzeniu jakichkolwiek zabiegów zwalczania, lub ograniczania jego ekspansji wymagających kontaktu z tą rośliną, bądź przebywania w jej otoczeniu, konieczne jest zastosowanie szczególnych środków ostrożności. Należy bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu gołej skóry z powierzchnią omawianej rośliny. Osoby podejmujące pracę przy zwalczaniu barszczu powinny zawsze używać kompletnej odzieży ochronnej (z nienasiąkliwych i nieprzemakalnych materiałów) okrywającej całe ciało (wskazane jest stosowanie osłon na buty), długich gumowych rękawic, pełnych masek ochronnych (w razie możliwości z wymiennymi pochłaniaczami (w ostateczności prostych jednorazowych maseczek chroniących drogi oddechowe) lub przynajmniej okularów ochronnych. Osobom pracującym przy zwalczaniu barszczu profilaktycznie zaleca się również unikanie wystawiania skóry na promieniowanie UV przez kilka dni po zakończeniu działań terenowych.