Aktualności

Program Rodzina 500+
plakat_500_nowy_okres_420x594mm_spad_3mm

26 Rajd Rzeszowski

W dniach 3 – 5 sierpnia 2017 r. Automobilklub Rzeszowski organizuje 26 Rajd Rzeszowski, który stanowi 5 rundę Rajdowych Samochodowych  Mistrzostw Europy (ERC 2017) i 3 rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP 2017).

4 sierpnia  2017 roku w godz. 9:00 – 18:30 na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie odbędzie się impreza samochodowa pod nazwą „ OS Grudna (OS 1,3)”.

Trasa rajdu będzie przebiegać: odcinkiem drogi powiatowej Nr 1296R Dębica – Wielopole Skrzyńskie, oraz drogami gminnymi: 107736 R Brzeziny – Bukowina – Mała, nr 107736 R Brzeziny Baj Zalas, nr 107738 R Brzeziny – Baj, nr 107739 R Brzeziny Górne – Nowa Wieś, nr 107740 R Brzeziny – Nowa Wieś - Kamienica

Informujemy, że mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym, dlatego kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.

Szczegóły przebiegu trasy na załączonej mapie.

OS_Grudna___26.RR___zamkni__cie_d__g

Akcja oddawania krwi pn.: "Wakacyjny dar życia"
plakat_do_umieszczenia_na_stronie_gminy

Występ Zespołu Polonijnego „Polanie Znad Dniepru” z Ukrainy

22 lipca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim w ramach XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych odbył się występ Zespołu Polonijnego „Polanie Znad Dniepru” z Ukrainy.

Taneczne umiejętności, piękne kolorowe stroje, ruch i ekspresja na scenie zachwyciły zgromadzoną publiczność. W programie swoje zdolności zaprezentował również zespół „Wielopolanie” z Wielopola Skrzyńskiego.

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią, niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Stanowi  o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

20170724_051

Promesy dla podkarpackich samorządów

20 lipca 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes dla podkarpackich samorządów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na zabezpieczenie osuwisk.
Środki w wysokości 16 mln zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2016.


Wsparcie na odbudowę infrastruktury otrzymało 75 podkarpackich samorządów, wśród  samorządów otrzymujących wsparcie znalazła się Gmina Wielopole Skrzyńskie.
Z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie otrzymał promesę w wysokości 330 000,00 zł na realizację zadania dotyczącego przebudowy przepustu w ciągu drogi Wielopole „Stara Droga”.
Gmina Wielopole Skrzyńskie 7 lipca 2017 roku ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego i budowie nowego przepustu wraz z przebudową dojazdów, a także innych niezbędnych prac. Otwarcie ofert nastąpi 25 lipca 2017 roku.


W imieniu mieszkańców gminy samorząd składa podziękowania za otrzymane wsparcie, które przyczyni się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa.

IMG_2361

Promesa na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na zabezpieczenie osuwisk.

Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim otrzyma dofinansowanie na przeprowadzenie prac remontowych.

Szanowni Państwo, Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała oficjalną informację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  o wyborze do dofinansowania projektu  pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia „ Kantorówki" - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”.
W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku projekt naszej gminy otrzymał 85 pkt.
Aktualnie jesteśmy zobowiązani do przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy gmina ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania i przystąpimy do realizacji. Prace remontowe budynku „ Kantorówki"  obejmują min: przebudowę i poprawę energooszczędność obiektu, montaż instalacji poprawiających bezpieczeństwo zabytku, zagospodarowanie otoczenia  oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.   
Dla przypomnienia wartość zadania oszacowano na kwotę  2 846 373,90 zł, pozyskane przez gminę dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 419 417,77 zł, co stanowi 85 % całości kosztów.

W załączeniu oficjalne pismo o wyborze projektu do dofinansowania.

Plik00012017_07_19

Spotkanie otwarte dla kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej

Spotkanie otwarte dla kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej
25 lipca 2017r w Wielopolu Skrzyńskim

ZAPROSZENIE__SPOTKANIEpub_WIELOPOLE_SKRZY__SKIE_TSW

 INFORMACJA DO POBRANIA

Przebudowy drogi gminnej Szkodna - Budzisz w miejscowości Szkodna

    W ramach współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z Gminą Sędziszów Małopolski dokonano przebudowy 320 mb drogi gminnej nr 1076688 R Szkodna - Budzisz w miejscowości Szkodna.


    Wartość inwestycji to 38 821,56 zł, natomiast dofinansowanie zadania przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wynosi 19 410,78 zł.


    Dzięki podjętym działaniom przez oba samorządy  mieszkańcy  miejscowości Nawsie i Szkodna mogą cieszyć się nowym odcinkiem przebudowanej trasy. Mamy nadzieje, że prace będą kontynuowane na kolejnym odcinku drogi, która jest wykorzystywana również, jako  dojazd do składów drzewa w pobliskim kompleksie leśnym. Gmina Sędziszów Małopolski wystąpi do Lasów Państwowych o wspólną realizację inwestycji.

Więcej informacji w informatorze:

img_20170629_125353_large

Następne
 
 
Informator Inwestycyjny

informator

 
 
Wirtualny Spacer

wirtualny spacer

 
 
Portal Mapowy
przycisk_sip_wielopole
 
 
Filmy
Cinema_Movie_Film_Vector_Stock
 
 

Serwis wielopole.eu używa plików cookies.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla używanych przez ten serwis plików cookies. 
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest na stronie wszystkoociasteczkach.pl