Gospodarka Komunalna

PSZOK- nieczynny w Wielką Sobotę

Szanowni Mieszkańcy

 

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 8 kwietnia 2023 r. tj. Wielka Sobota Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wielopolu Skrzyńskim -  będzie nieczynny

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 


  Czwartek 9 marca 2023

  Zbiórka zużytych opon


  Zbiórka zużytych opon

  ZBIÓRKA  ZUŻYTYCH OPON  NA TERENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM   Poniedziałek 21 czerwca 2021

   APEL WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE


   APEL WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

   W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców naszej gminy, dotyczącymi spalania śmieci, apeluję o natychmiastowe zaprzestanie tego procederu a szczególnie zaniechanie  spalania folii po sianokiszonkach zarówno w kotłowniach  jak i na powierzchni ziemi.
   Jeśli spalasz śmieci w piecach, czy też na wolnym powietrzu, to świadomie niszczysz swoje zdrowie, niszczysz też zdrowie swoich bliskich i sąsiadów, zatruwasz środowisko, w którym żyjesz. 
   Pamiętaj, że powstające przy spalaniu niektórych tworzyw sztucznych (np. folii), gazy mają właściwości toksyczne i zawierają silne związki rakotwórcze.

    

   Zbiórka kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

   Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że na terenie Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów (obok Oczyszczalni ścieków) w Wielopolu Skrzyńskim przeprowadzona będzie Zbiórka kompletnego zużytego sprzętu eletrycznego i elektronicznego.

   Termin zbiórki: 25 i 26 marca 2021r. (czwartek i piątek) - od godz. 8:00 do godz. 17:00

   Mieszkancy, którzy posiadają kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą go oddać bezpłatnie.  

   Informacja dla mieszkańców, którzy nie odebrali worków na śmieci

   INFORMACJA
   Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, informuje mieszkańców, którzy nie odebrali worków na  śmieci, że będą mogli je pobrać od 26 czerwca 2019r. (tj. od środy) w  następujących  miejscach:

   -  mieszkańcy wsi Wielopola Skrz. - w sklepie GS (obok poczty)
   -  mieszkańcy wsi  Nawsie - w sklepie GS (Nawsie dół)
   -  mieszkańcy wsi Brzeziny - w sklepie GS (Brzeziny Rynek)
   -  mieszkańcy wsi Broniszów - w sklepie GS (Broniszów)
   -  mieszkańcy wsi Glinik - w sklepie prywat. (u P. Bieszczad)


   Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

   W załączeniu do pobrania:

   • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2023 rok
   • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2022 rok
   • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2021 rok
   • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2020 rok
   • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2019 rok
   • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2018 rok
   • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2017 rok
   • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2016 rok
   • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2015 rok
   • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2014 rok


   Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   Na podstawie art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250)

   Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 19 października 2017r. podjęła nową uchwałę Nr XXXV/227/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie (Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 9.11.2017r. Poz.3684).
   Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych

   Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na prace związane:

   • z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
   • z transportem i unieszkodliwianiem  wyrobów zawierających  azbest.

   Urząd Gminy corocznie przygotowuje wniosek o dotację  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  celem przyznania dotacji.
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

   Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w chwili obecnej na terenie gminy nie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


   O terminie i godzinach otwarcia punktu, mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową, ogłoszenia w formie ulotek itp.
   Rejestr działalności regulowanej - obowiązek wpisu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

   Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych – obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej

   Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.