Projekty finansowane ze środków Budżetu Państwa
Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała wsparcie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „ Maluch + 2021” w ramach modułu 1b w wysokości  307 528 zł stanowiące maksymalny 80 % udział w kosztach utworzenia 15 nowych miejsc żłobkowych.