Projekty finansowane ze środków Budżetu PaństwaREMONT STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1  IM. PPŁKA L. MARSZAŁKA „ZBROI” W BRZEZINACH

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie i Podkarpackim Kuratorem Oświaty w czasie wakacji zrealizowano prace remontowo-adaptacyjne w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka L. Marszałka „Zbroi” w Brzezinach.  Na realizację inwestycji pozyskaliśmy dotację celową z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 80.000,00 zł (80%), natomiast wkład własny Gminy wyniesie 20.000,00 zł (20%).REMONT STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NAWSIU

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie i Podkarpackim Kuratorem Oświaty realizowane są prace remontowo-adaptacyjne w stołówce szkolnej
w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu, a w dalszej kolejności planowane jest kompleksowe wyposażenie kuchni i jadalni. Na realizację inwestycji pozyskaliśmy dotację celową z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 78.543,35 zł (80%), natomiast wkład własny Gminy wyniesie 19.801,42 zł (20%).
Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała wsparcie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „ Maluch + 2021” w ramach modułu 1b w wysokości  307 528 zł stanowiące maksymalny 80 % udział w kosztach utworzenia 15 nowych miejsc żłobkowych.