OgłoszeniaAktualizacja rozkładu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminę Wielopole Skrzyńskie

Informujemy, że od 21 września 2022 roku zaktualizowany został rozkład jazdy obowiązujący w gminnych przewozach pasażerskich, którego organizatorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie. 

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.  

Wszystkie aktualne rozkłady jazdy dostępne są na przystankach autobusowych znajdujących się na trasie przejazdu określonej linii autobusowej  oraz w dokumentach do pobrania poniżej. 

Dla przypomnienia linie przewozowe zostały uruchomione na trasach przejazdu: 

1) Wielopole Skrzyńskie - Brzeziny Berdechów

Brzeziny Berdechów – Wielopole Skrzyńskie

2) Wielopole Skrzyńskie – Nawsie

Nawsie – Wielopole Skrzyńskie


PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Oddział Podkarpacki PFRON przypomina o realizowanych obecnie programach skierowanych do osób indywidualnych: „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania.
Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych

Informuję Mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie, że wnioski o wypłatę dodatku  węglowego można składać w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  (pierwsze piętro, pokój Nr 10).  Termin składania – do 30 listopada br.Bezpłatny wykład w ramach bloku historycznego

25 sierpnia 2022 r. zapraszamy na wykład historyczny dr. Jacka Magdonia, który odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim w godz. 9.00-12.00.  Poniedziałek 25 lipca 2022

  "Wielopolanie Wierni Tradycji"


  "Wielopolanie Wierni Tradycji"

  Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza do udziału w VIII konkursie wieńców dożynkowych oraz na najładniejszą prezentację jazdy konnej wierzchem lub w zaprzęgu i na najładniej udekorowany traktor. Konkurs pod hasłem "Wielopolanie Wierni Tradycji" organizowany jest pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.  Zachęcamy do udziału w konkursie i uczestnictwa w finale wydarzenia organizowanym na wielopolskim rynku,  po „sumie odpustowej” 15 sierpnia 2022 roku.
  Lokalna Strategia Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

  Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszły okres programowania 2021-2027. Dokument strategiczny zostanie opracowany z udziałem lokalnej społeczności. Jedną z metod udziału lokalnej społeczności w proces tworzenia dokumentu są spotkania konsultacyjne, które zostaną  przeprowadzone w każdej z  gmin członkowskich (Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie).  Głosuj na lipę prof. Szafera w Broniszowie !

  Szanowni Państwo, zachęcamy do oddania głosu w  ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Klub GAJA – Drzewo Roku 2022. Gminę Wielopole Skrzyńskie reprezentuje Lipa prof. Szafera w Broniszowie.    Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

  Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  i miejsc spożywania posiłków na rok 2022, w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym.

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i inne płatności w ramach PROW

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

  Wnioski o dopłaty bezpośrednie do 16 maja 2022 roku

  Do 16 maja 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich dla rolników. Wnioski podobnie jak w ostatnich latach  składa się wyłącznie w formie  elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 
         Czwartek 7 kwietnia 2022

   Szukamy domu dla psa.


   Szukamy domu dla psa.

   Szukamy domu dla psa.

   Rasa: HUSKY

   Płeć: Samiec 

   Wiek: ok. 1 rok 
   Przebudowa drogi Brzeziny-Bukowina-Mała

   UWAGA !!!

   Gmina Wielopole Skrzynskie informuje, że w związku z prowadzoną inwestycją  w miescowości Brzeziny polegającą  na „Przebudowie drogi gminnej nr 107736 R Brzeziny – Bukowina – Mała w km 1+300 – 3+665”

   w dniach  05-11 kwietnia 2022 r. ( tj. od wtorku do poniedziałku) droga ta będzie zamknieta w godzinach od 7.00 -18.00.

    

   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy !!!

    

   Lipa z Broniszowa w finale konkursu „Drzewo Roku 2022”

   Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Lipa z Broniszowa – Gmina Wielopole Skrzyńskie znalazła się w finale Ogólnopolskiego Konkursu Drzewo Roku.

   Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy oraz wyłonienie najważniejszego, najciekawszego i cenionego przez społeczności lokalne drzewa w naszym kraju.
    Piątek 4 marca 2022

    Pomoc dla Ukrainy


    Pomoc dla Ukrainy

    Szanowni Państwo,

    Na prośbę Gminy Wielopole Skrzyńskie  - Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie utworzyła specjalne konto. Na wskazany rachunek bankowy można dokonać dobrowolnej wpłaty pieniężnej. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup różnorodnego wsparcia niezbędnego do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych. 

    Konto: Pomoc dla Ukrainy

    nr rachunku: 54 9168 1014 3900 2798 20000 060    Komunikat w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy

    W związku z napływem do Polski osób uciekających przed wojną w Ukrainie informujemy, że województwo podkarpackie pełni funkcję recepcyjną tzn. ma za zadanie przyjąć i przetransportować osoby do ośrodków do tego przygotowanych. Miejsca zakwaterowania dla uchodźców zostały zabezpieczone w innych województwach.

         Ogólnopolskie konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich

    Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, ukierunkowane na pielęgnowanie lokalnej kultury i tradycji. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.    „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

    Rozstrzygnięto nabór wniosków w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W wyniku weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa uzyskaliśmy informację, że złożony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wniosek na zakup komputerów został pozytywnie zaakceptowany.
     Środa 2 lutego 2022

     Podkarpacki Bazarek


     Podkarpacki Bazarek

     Zaproszenie na „Podkarpacki Bazarek”
     Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale informuje o cyklicznie (raz w miesiącu) organizowanym „Podkarpackim Bazarku” .
     Inicjatywa ta ma przede wszystkim realizować koncepcję bezpośredniego kontaktu rolnika z konsumentem. Dotyczy ona szczególnie producentów rolnych, przetwórców, ogrodników, sadowników, pszczelarzy i rękodzielników prowadzących swoją działalność na terenie województwa podkarpackiego.

      Czwartek 13 stycznia 2022

      Szukamy domu dla psa


      Szukamy domu dla psa

      Szukamy domu dla psa.

      Rasa: mieszaniec

      Płeć: Samiec 

      Wiek: wiek psa szacowany jest na ok. 2 lata 

             Biuro Programu „Niepodległa" zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie w 2022 roku wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.

      Szanowni Państwo,
      Biuro Programu „Niepodległa" zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie w 2022 roku wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 14 stycznia 2022 r. do godz. 15.59.


       Poniedziałek 10 stycznia 2022

       Dodatek osłonowy


       Dodatek osłonowy

       Dodatek osłonowy  to wsparcie dla gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. 

       Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane od stycznia 2022 r.

       Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie mogą  składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.

       W naszych Szkołach stawiamy na nowoczesną edukację

       Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie otrzymały dofinansowanie na zakup nowoczesnych technologii mających wspierać rozwój kompetencji wśród uczniów w zakresie nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.        Wtorek 21 grudnia 2021

        Sezon zimowy 2021/2022


        Sezon zimowy 2021/2022

        W trakcie sezonu zimowego 2021/2022 przy odśnieżaniu oraz zwalczaniu oblodzeń na drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych będzie pracować kilkaset osób.
        Do ich dyspozycji będą m.in. pługi, pługosolarki czy też pługi wirnikowe.
        Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg, a w szczególności odśnieżanie i usuwanie oblodzeń, prowadzone są w trybie 24 - godzinnym, 7 dni w tygodniu. 
        Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów.

         

        Bieg charytatywny dla Zuzi - trasa przebiegu

        Informujemy, że na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w dniu 5 grudnia 2021 roku tj. niedziela odbędzie się Bieg Charytatywny „Biegniemy dla Zuzi”- sześcioletniej mieszkanki Gminy Wielopole Skrzyńskie.

        Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Młodzi Aktywni z Ropczyc.


         Poniedziałek 4 października 2021

         Tradycyjne - Lokalne - Naturalne


         Tradycyjne - Lokalne - Naturalne

         Zachęcamy Państwa do korzystania z internetowego portalu produktów lokalnych pn. Tradycyjne... Lokalne... Naturalne…

          

         Portal prezentuje szereg wyselekcjonowanych produktów oferowanych przez podmioty działające na obszarze Ziemi Lubaczowskiej oraz Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie w tym również obszaru Gminy Wielopole Skrzyńskie.          Piątek 17 września 2021

          Szukamy domu dla psa


          Szukamy domu dla psa

          Szukamy domu dla psa.

          Rasa: mieszaniec

          Płeć: Samiec 

          Wiek: wiek psa szacowany jest na ok. 3 lata 

           


           Piątek 3 września 2021

           Dożynki Gminne Broniszów 2021


           Dożynki Gminne Broniszów 2021

           Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Rada Gminy  Wielopole Skrzyńskie, Sołectwo Broniszów oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, zapraszają na Dożynki Gminne BRONISZÓW 2021. Tegoroczne Święto Plonów rozpocznie się Mszą  dożynkową  o godzinie 14 w Kaplicy w Broniszowie. Po nabożeństwie, na  parkingu przy kaplicy  odbędzie się cześć  oficjalna dożynek.  Jednym z punktów programu uroczystości będzie  wręczenie nagród zwycięzcom gminnego konkursu promującego szczepienia przeciw COVID-19.
           Dożynki Gminne 2021 zakończy zabawa z zespołem METRUM.
           Szczegółowy program uroczystości dożynkowych znajdziecie Państwo na plakacie.
           Zapraszam Wszystkich do udziału w tradycyjnych Dożynkach.
           Wójt Gminy Marek Tęczar.

           Podsumowanie akcji - Mobilny Punkt Szczepień w Gminie Wielopole Skrzyńskie

           30 sierpnia  2021 roku w godz. od 8.00 do 12.00 na placu przy budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim przeprowadzono akcję szczepień przeciw COVID-19,  w specjalnym mobilnym punkcie szczepień.

           26 osób, głównie mieszkańców naszej Gminy,  przyjęło szczepionkę,  po uprzedniej konsultacji z lekarzem z zespołu medycznego.  Zainteresowani mogli skorzystać z preparatów dwóch firm: Pfizer oraz Johnson&Johnson.  Szczepienie odbyło się zgodnie z przyjętą procedurą.           Rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2021 – 2030

           Szanowni Państwo!

           Strategia rozwoju gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie!           30 Rajd Rzeszowski na terenie gminy w dniu 7 sierpnia

           W związku z organizowanym 30 Rajdem Rzeszowskim na terenie gminy w dniu
           7 sierpnia w godzinach od 8:15 - 17:45 droga gminna, tj. Regułowa Górka (tzw. Kuwejt)
           w m. Nawsie oraz droga powiatowa na odcinku od drogi gminnej Nawsie Ścieżki
           do parkingu k. kościoła od strony Wielopola zostaną wyłączone z ruchu wszelkich pojazdów na czas rajdu.
           Objazd dla samochodów osobowych poruszających się od Wielopola w kierunku Nawsia zostanie zorganizowany drogą gminną Nawsie Ścieżki.

           Wszelkie pytania dotyczące oragnizowanego rajdu można kierować pod numer telefonu: 606 132 956 (Automobilklub Rzeszów)


           APEL WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID -19

           Szanowni Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie

           Ostatni rok był dla nas wszystkich szczególnie trudny ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Zmieniliśmy swoje dotychczasowe przyzwyczajenia żyjąc w całkiem nowej rzeczywistości, ograniczając do minimum wszelkie kontakty społeczne.
            Wtorek 6 lipca 2021

            Dobry start dla ucznia


            Dobry start dla ucznia

            Od 1 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna obsługę rządowego programu „Dobry start” (tzw. 300+).
             Środa 23 czerwca 2021

             Życzenia z okazji Dnia Ojca


             Życzenia z okazji Dnia Ojca

             23 czerwca – Dzień Ojca

              

             Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, 

             nie da nam tego, co słowo i spojrzenie ojca.


              Poniedziałek 21 czerwca 2021

              APEL WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE


              APEL WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

              W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców naszej gminy, dotyczącymi spalania śmieci, apeluję o natychmiastowe zaprzestanie tego procederu a szczególnie zaniechanie  spalania folii po sianokiszonkach zarówno w kotłowniach  jak i na powierzchni ziemi.
              Jeśli spalasz śmieci w piecach, czy też na wolnym powietrzu, to świadomie niszczysz swoje zdrowie, niszczysz też zdrowie swoich bliskich i sąsiadów, zatruwasz środowisko, w którym żyjesz. 
              Pamiętaj, że powstające przy spalaniu niektórych tworzyw sztucznych (np. folii), gazy mają właściwości toksyczne i zawierają silne związki rakotwórcze.

               

              Gminny Punkt konsultacyjno - informacyjny programu "Czyste Powietrze"

              Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że dnia 7 maja 2021r. Gmina podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczące realizacji Programu Priorytetowego ,, Czyste Powietrze”.

               

              Apel w sprawie usuwania Barszczu Sosnowskiego

              Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, ustawą o ochronie gruntów rolnych oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej.

              Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.

              Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swojej nieruchomości.

              Próba uruchamiania systemów alarmowych
              Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. (czwartek) w ramach treningu zostanie przeprowadzona głośna próba uruchamiania systemów alarmowych. W związku z tym między godzinami 8:00, a 11:00 zostaną 
              uruchomione syreny alarmowe:
              - akustyczny sygnał alarmowy - ogłoszenie alarmu
              - akustyczny sygnał alarmowy - odwołanie alarmu                Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza

              W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

              • Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/
              • Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

              Więcej informacji pod adresem: https://spis.gov.pl/jak-sprawdzic-tozsamosc-rachmistrza/ 


              Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie - 10 porad spisowych dla seniorów

              Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

               

              Czytaj więcej ...

              Spisz się na spis.gov.pl i weź udział w loterii

              Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich  - Toyota Yaris.

              Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021 r. dlatego ważne jest zachowanie wiadomości z 10 - znakowym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu.

              W ramach Loterii odbędzie 7 losowań zgodnie z poniższym harmonogramem.  Losowania będą transmitowane na żywo poprzez stronę internetową Loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w serwisach YouTube oraz Facebook.

              Czytaj więcej ...

              NARODOWY SPIS POWSZECHNY JUŻ TRWA !

              Od 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

              NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo.

              Czytaj więcej ...


              Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie

              Informujemy, że termin składania wniosków o płatności bezpośrednie za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus został przedłużony do 17 czerwca 2021r

              Później za każdy dzień roboczy opóźnienia dopłata będzie pomniejszana o 1%,
              aż do 12 lipca. 

              Ponadto informujemy, że w tym roku do rolników nie zostaną przesłane wnioski spersonalizowane w formie papierowej.

              Bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy
              od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w pok. nr 9

              Zakup wyprawki dla dzieci w żłobku "Maluszek" na rok 2021

              W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni rodzice – aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim” zakupiono wyprawkę dla dzieci  na rok 2021 w formie niezbędnych artykułów m.in. różnego rodzaju kredek, papierów, szablonów,  pisaków, farb wykorzystywanych przez maluchy w trakcie zajęć artystycznych prowadzonych w Żłobku, a także pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe. Od grudnia 2020 r. w Żłobku prowadzone są zajęcia rytmiczne natomiast od stycznia zajęcia logopedyczne. Dla osiągniecia odpowiedniej jakości i efektów zajęć zakupiono układanki, puzzle, zabawki dźwiękowe,  proste instrumenty i inne przydatne pomoce dydaktyczne. Zakupy sfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
              Zbiórka kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

              Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że na terenie Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów (obok Oczyszczalni ścieków) w Wielopolu Skrzyńskim przeprowadzona będzie Zbiórka kompletnego zużytego sprzętu eletrycznego i elektronicznego.

              Termin zbiórki: 25 i 26 marca 2021r. (czwartek i piątek) - od godz. 8:00 do godz. 17:00

              Mieszkancy, którzy posiadają kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą go oddać bezpłatnie.  


              Informacja dotycząca szkód wyrządzonych przez bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki i żubry

              Zgłoszenia odnośnie szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione przyjmowane są przez Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 z siedzibą w Rzeszowie. 

              adres: al. Józefa Piłsudskiego 38; 35-001 Rzeszów;

              e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

              tel. kom. 783-921-900

              Więcej informacji pod adresem: http://rzeszow.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-chronione              Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

              W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

              NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

              Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

              Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz.1775, z późn. zm.) - zwany dalej NSP 2021 Pan Marek Tęczar - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Wielopole Skrzyńskie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.


               Czwartek 28 stycznia 2021

               Uwaga na próbę oszustwa!


               Uwaga na próbę oszustwa!

               Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie!

               Próba oszustwa "na fotowoltaikę" w regionie. Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie ostrzega przed osobami, które w ostatnich dniach pojawiły się na terenie naszej gminy i podając się za współpracowników urzędu, zbierają dane dotyczące rzekomego uzyskania dofinansowania do montażu fotowoltaiki. Podobne sytuacje tj. podszywanie się pod pracowników urzędu miały miejsce w ościennych gminach.

                               "ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II"

               Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. na terenie subregionu II województwa podkarpackiego, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko- sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg .
               Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 358 miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym.

                

               Więcej informacji poniżej w dokumentach do pobrania.               Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie.

               "Szkoła jest stróżem przeszłości,
               piastunem teraźniejszości, siewcą przyszłości"

               21 stycznia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Broniszowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Karolowi Olszewskiemu. Tablicę ufundowano z inicjatywy prof. Andrzeja Urbanika w 125 rocznicę wykonania pierwszych zdjęć rentgenowskich przez Karola Olszewskiego.

                
               Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała wsparcie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   „ Maluch + 2021”

               W ramach dofinansowania programu "Maluch + 2021" dostaliśmy wsparcie na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki żłobkowej w okresie od II do XII 2021 roku, w wysokości 13200 zł. Wnioskowaliśmy o kwotę 195 525 zł skalkulowaną jako całkowity koszt 1185 zł miesięcznie/dziecko. Otrzymana dotacja do funkcjonowania miejsc żłobkowych  to zaledwie 80 zł miesięcznie na dziecko, co jednak pozwoli obniżyć opłatę od rodziców za korzystanie z żłobka z 650 zł do 570 zł miesięcznie.                  Piątek 15 stycznia 2021

                #SzczepimySię


                #SzczepimySię

                Opracowanie skutecznej szczepionki na COVID-19 położy kres pandemii na świecie. Żeby jednak ten scenariusz stał się faktem – konieczne jest, aby duża część populacji przyjęła szczepionkę. Do tego potrzebne są nie tylko procedury i logistyka, ale przede wszystkim – zaufanie                Pojemnik na nakrętki w Gminie Wielopole Skrzyńskie
                Obok budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim pojawił się pojemnik w kształcie serca na gromadzenie nakrętek plastikowych.
                Będzie on służył do zbierania nakrętek, które następnie przekazywane będą na cele charytatywne.

                                 Gmina Wielopole Skrzyńskie nagrodzona w rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia

                 

                W rankingu 160 gmin z woj. podkarpackiego pn. „Złota Setka Gmin Podkarpacia”  Gmina Wielopole Skrzyńskie zdobyła zaszczytny tytuł „Gmina Inwestor Roku”. Ranking ten jest ważnym podsumowaniem osiągnięć samorządów województwa podkarpackiego. Jest to ocena przedsiębiorczości, zaradności i szeroko rozumianej aktywności samorządów. W rankingu brane pod uwagę były dane za 2019 rok.

                 

                Kolejne środki dla Gminy Wielopole Skrzyńskie!

                1 milion złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Podczas konferencji prasowej 8 grudnia 2020 r. Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart ogłosiła wyniki naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponad 452 mln zł trafiło do województwa podkarpackiego. W tym 1 000 000 – 1 milion złotych trafi do Gminy Wielopole Skrzyńskiej. Na co przeznaczymy przyznane właśnie środki? Dzięki przyznanym właśnie środkom będziemy mogli zrealizować zadanie inwestycyjne dotyczące zaopatrzenia w wodę w Miejscowości Broniszów, Glinik i Wielopole Skrzyńskie.
                Sadzenia drzew miododajnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

                Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, że w 2020r. w ramach realizacji zadania pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” dokonano nasadzeń 30 sztuk drzew miododajnych ( gatunek – lipa drobnolistna, klon pospolity, klon jawor, akacja, surmia), oraz 20 sztuk sadzonek krzewów miododajnych (gatunek- oliwnik wąskolistny, pęcherznica kalinolistna, świdośliwa, tamaryszek) przekazanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

                Drzewa zostały posadzone na działkach o nr ewid. 3817/1, 3787/1 (teren szkoły Nawsie), natomiast krzewy posadzono na działkach o nr. ewid. 2649/10, 2648/8 (teren szkoły Brzeziny -Berdechów) stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie.                 Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich "W Koło PSR 2020"

                Agencja Eventowa Eventline we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie zachęca Koła Gospodyń Wiejskich z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w konkursie „W Koło PSR 2020".

                 Wtorek 13 października 2020

                 Loteria spisowa


                 Loteria spisowa

                 Weź udział w loterii spisowej!
                 PSR 2020 - nagrody nadal czekają na rolników

                 Jeszcze tylko przez 2 dni (do 2 października br.) każdy rolnik, który sam się spisał może brać udział w konkursie z gazetą Super Nowości i wygrać bony o wartości 200 zł.                 Jubileusz 100-lecia urodzin pani Michaliny Rakoczy z Brzezin

                 Niecodzienną uroczystość obchodziła Pani Michalina Rakoczy z Brzezin. Seniorka rodu świętowała uroczyście swoje urodziny. Okazja ku temu była bardzo wyjątkowa, ponieważ nasza Czcigodna Jubilatka Pani Michalina w dniu 29 września 2020 roku ukończyła 100 lat!
                 Ten dzień, to nie tylko wielki zaszczyt dla Jubilatki, to nie tylko święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii gminy Wielopole Skrzyńskie.                 Dotacja dla OSP Broniszów i OSP Brzeziny

                 Jednostki OSP Broniszów i OSP Brzeziny otrzymały dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2)  Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.  


                  Wtorek 22 września 2020

                  Infolinia spisowa


                  Infolinia spisowa

                  Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

                  W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl.                  Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

                  Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

                  Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.                  Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie odbędzie się szkolenie Batalionu Lekkiej Piechoty

                  Wójt Gminy informuje, że w terminie od 19 do 20 września 2020r. pododdział 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy realizował będzie szkolenie rotacyjne na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z terenem leśnym Nadleśnictwa Strzyżów. Pododdział realizował będzie szkolenie w oparciu o teren leśny, drogi leśne, polne oraz drogi główne na przemieszczanie pododdziału. Podczas szkolenia nie będą wykorzystywane środki bojowe , ani środki pozoracji pola walki. Szkolenie będzie się odbywać z zachowaniem przepisów ppoż. i  bhp.                  Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

                  Pomoc w ramach ogłoszonego działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 


                   Wtorek 15 września 2020

                   O co zapytamy w spisie rolnym?


                   O co zapytamy w spisie rolnym?

                   Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.
                   Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.
                   Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

                    


                    Poniedziałek 14 września 2020

                    Konkurs dla uczniów szkół podstawowych


                    Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

                    Do 9 października 2020 r. trwają konkursy dla uczniów szkół podstawowych w terenu województwa podkarpackiego organizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

                     
                    Konkurs "Grunt to wiedza o spisie rolnym"

                    Od 4 września do 27 listopada br. na antenie Radia Rzeszów trwa cotygodniowy konkurs „Grunt to wiedza o spisie rolnym” związany ze spisem rolnym PSR 2020. Konkurs  organizowany jest przez Polskie Radio Rzeszów przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.                    Konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym

                    Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli województwa podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym "Gospodarstwo rolne oczami dziecka".                     Piątek 4 września 2020

                     Informacja Gminnego Biura Spisowego


                     Informacja Gminnego Biura Spisowego

                     Gminne Biuro Spisowe w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, tj. w okresie od 1 września do 30 listopada 2020r. prowadzi dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych.
                     Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

                     Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

                     Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.                     Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Antoniny Darłak z Wielopola Skrzyńskiego

                     W czwartek 9 lipca 2020 roku swój piękny Jubileusz setnych urodzin świętowała mieszkanka Gminy Wielopole Skrzyńskie – Pani Antonina Darłak. To wyjątkowa i piękna okoliczność, która nie zdarza się często. 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu.                     Apel o pomoc dla powodzian z powiatu jasielskiego

                     Wszystkie sołectwa gminy Wielopole Skrzyńskie organizują pomoc dla gospodarstw, które ucierpiały w wyniku nawalnego deszczu w powiecie jasielskim. Żywioł zniszczył gospodarstwa zabierając dobytek i źródło utrzymania. Pamiętamy lata 2009 -2010, kiedy podobne opady miały miejsce w naszej gminie i straty jakie wtedy ponieśliśmy.                      Wtorek 23 czerwca 2020

                      ,,Bitwa o wozy" - I tura


                      ,,Bitwa o wozy" - I tura

                      Szanowni  Państwo, Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie!

                      Przed nami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

                      Udział w wyborach to nasz przywilej i patriotyczny obowiązek.

                      W związku z wyborami nasza społeczność ma dużą szansę aby pozyskać  środki na zakup wozu strażackiego o wartości ponad 800 tysięcy złotych.
                      Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego PSP 2020 na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

                      Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego PSP 2020 na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.


                       Poniedziałek 15 czerwca 2020

                       Rolniku nie daj się kleszczom


                       Rolniku nie daj się kleszczom

                       BORELIOZA I KLESZCZOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH

                       Kleszcz – poznaj swojego wroga

                       Szczegółowa informacja w dokumentach poniżej.

                        

                       Dezynfekcja przestrzeni publicznej w Gminie Wielopole Skrzyńskie

                       W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy podjęto niezbędne działania, które pomagają w ograniczeniu rozprzestrzeniania sie koronawirusa SARS-CoV-2.

                       W związku z powyższym prowadzony jest proces związany z dezynfekcją miejsc najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców. Odkażane są m.in. parkingi i chodniki. Zastosowany środek dezynfekcyjny jest w pełni bezpieczny dla  ludzi i środowiska.

                       Ponownie apelujemy o przestrzeganie wszystkich zaleceń i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w tym również w zakresie izolacji społecznej.
                       Marek Tęczar nominowany do Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł "WÓJTA ROKU 2019"
                       Szanowni mieszkańcy, wiem, że nie jest to odpowiedni czas na konkursy i plebiscyty. Wszyscy martwimy się tym co się dzieje wokół nas, oraz istniejaca sytuacją epidemiologiczną tym co będzie za tydzień, dwa, trzy tygodnie, czy miesiąc lub dwa. czy bardzo dotknie nas epidemia koronawirusa, czy może nas oszczędzi i nie spowoduje większych strat w ludziach i naszej gospodarce. Oby tak było, ale żeby tak było musimy się zachowywać odpowiedzialnie i stosować się do nakazów i zakazów, zaleceń służb sanitarnych i wszystkich służb, które aktualnie dbają o nasze bezpieczeństwo. Zycie jednak się toczy, jak już Państwo wiecie zostałem nominowany przez Kapitułę Konkursu " Wójt Roku 2019" do finałowej dziesiątki najlepszych Wójtów w Polsce. To ogromne wyróżnienie dla mnie, dla Gminy Wielopole Skrzyńskie i dla Nas Wszystkich.                        GŁOSOWANIE TRWA TYLKO DO 12 KWIETNIA !

                       Przedstawiamy Państwu sposób głosowania w konkursie " Wójta Roku 2019".

                       Konkurs podzielony jest na 2 etapy. W I etapie konkursu  oceniono nadesłane zgłoszenia zawierające opis osiagnięć poszczególnych kandydatów. Analizie poddano rodzaj i jakość zrealizowanych inwestycji głównie w sferze ochrony środowiska, edukacji, kultury, infrastruktury komunikacyjnej oraz społecznej. Doceniono nasze starania i gmina znalazła się w gronie dziesięciu najlepiej ocenionych samorządów w Polsce. 

                        W II etapie, na podstawie wyników Głosowania SMS zostanie wyłoniony zwycięzca.                       Trwa nabór do Gminnego Żłobka "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

                       Informujemy, że dostępne są jeszcze wolne miejsca w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim.

                       Żłobek powstał w ramach realizowanego przez gminę projektu pn. "Aktywni Rodzice - Aktywne Maluchy. Nowe Miejsca Opieki Żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim", na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

                       Żłobek oferuje opiekę dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

                       Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej

                       23 marca 2020 r. (poniedziałek) w Wielopolu Skrzyńskim, w Remizie OSP będzie wykonywana bezpłatna mammografia w technologi cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania.                        SPOTKANIA INFORMACYJNE – PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE 2020

                       Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna  informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020.


                        Piątek 17 stycznia 2020

                        Osobowość Roku 2019 - Nominacja


                        Osobowość Roku 2019 - Nominacja

                        Informujemy, że Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar został nominowany do plebiscytu gazety codziennej NOWINY pn. „OSOBOWOŚĆ ROKU 2019” w kategorii: „Polityka, samorządność i społeczność lokalna”.

                        Nominację do udziału w plebiscycie nadało Kolegium Redakcyjne Gazety NOWINY, które doceniło wkład w życie lokalnej społeczności, realizację szeregu inwestycji poprawiających stan infrastruktury w gminie, a w szczególności działalność samorządową.

                        Ogłoszenie o naborze dzieci do żłobka w Wielopolu Skrzyńskim

                        Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji projektu pn. "Aktywni Rodzice - Aktywne Maluchy. Nowe Miejsca Opieki Żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim",  który realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

                         

                        Rekrutacja uczestników do projektu rozpoczyna się 10 stycznia 2020 roku.                         Plebiscyt na najlepszych sportowców powiatu - oddaj głos na swojego faworyta

                        Zapraszamy  kibiców sportowych, sympatyków sportu i sportowców, do wspólnej zabawy oraz  głosowania w organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach VI już  Edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego 2019 roku. 

                        Zachęcamy do udziału w głosowaniu, ponieważ wśród nominowanych sportowców znajdują się również mieszkańcy naszej gminy. 

                        Klikając poniższy link można zapoznać się z sylwetkami nominowanych kandydatów http://spropczyce.pl/page/show/2688,oddaj-glos-na-swojego-faworyta-


                        Komunikat dla przedsiębiorców jednostek handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego

                        Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniami, powinni uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek.

                        Obowiązek ten, należy wypełnic do dnia 31 grudnia 2019r. składając do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosek o wpis do rejestru, o kótrym mowa w art 49 ust 1 ustawy o odpadach.                        Nabór wniosków o dotację na odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

                        W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej”

                        Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza rolników do składania wniosków dotyczących  usunięcia odpadów z działalności rolniczej :

                        • folii  rolniczej,
                        • siatek do owijania balotów,
                        • sznurków,
                        • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!)


                        Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

                        Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim.

                        Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie. Realizacja tych działań jest możliwa w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

                                                 INFORMACJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

                        Informujemy, że termin składania wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 roku huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, został przedłużony do 15 listopada br.

                        Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR w Ropczycach.
                        Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

                        Wszelkich informacji udzielają pracownicy w siedzibie ARiMR w Ropczycach oraz pod nr telefonu
                        17 22 10 620.                        Święto Niepodległości - 11 listopada 2019 rok

                        Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Rada Gminy oraz  Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim,  serdecznie zapraszają na Gminne Obchody  Narodowego Święta Niepodległości.

                        Szczegółowy program wydarzenia na zamieszczonym plakacie.                        Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

                        Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje rolników, którzy otrzymali decyzję o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, że w dniach 16 i 17 października 2019 roku w kasie Urzędu Gminy, II piętro, pok. 24 będą mogli pobrać należną kwotę.                        Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                        Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2019 roku, producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 roku: huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i objęły co najmniej 30% danej uprawy , mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

                        Wnioski można składać  od 3 do 31 października 2019 roku w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                        Komunikat w sprawie bezpiecznego korzystania z urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne

                        W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie komunikatami dotyczącymi negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka pól elektromagnetycznych przekazujemy materiał zawierający informację, jak można ograniczyć korzystanie z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, bądź też używać ich w sposób bardziej bezpieczny.

                        Mając na uwadze istotę sprawy, zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem.

                                                 Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza aukcję dotyczącą sprzedaży samochodu RENAULT G280

                        Przedmiotem zbycia jest samochód ciężarowy marki Renault G 280 z HDS (HIAB).

                        Samochód można obejrzeć na placu za Urzędem Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, uzgadniając wcześniej termin i godzinę spotkania z pracownikiem Urzedu Gminy  Wielopole Skrzyńskie pod numerem  telefonu 603 307 448

                        Aukcja odbędzie się 7 października 2019 roku o godzinie 11:00 w Urzedzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
                        Samorząd uzyska dofinansowanie ze środków RPO WP na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wielopolu Skrzyńskim

                         Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją pragnę poinformować, że złożony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie  wniosek na realizację  zadania pn. „Budowa  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wielopolu Skrzyńskim” został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

                        Nasz wniosek znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i tym samym otrzymał gwarancję uzyskania dofinansowania inwestycji.                         Czwartek 8 sierpnia 2019

                         PILNIE POSZUKIWANY DOM DLA PSA!


                         PILNIE POSZUKIWANY DOM DLA PSA!

                         Pies jest zadbany i oswojony. Wszystkie formalności takie jak szczepienie i odrobaczenie zostaną natychmiast załatwione, jeżeli znajdzie się osoba chętna do zaadoptowania zwierzaka. Jeśli jesteś zainteresowany/a, proszę skontaktuj się.

                         Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy – pok. nr 12 lub 19, tel. (+48 17) 22-14-819


                          Wtorek 6 sierpnia 2019

                          Zwrot podatku akcyzowego - 2019


                          Zwrot podatku akcyzowego - 2019

                          W terminie od 1 sierpnia 2019 roku do 2 wrzesień 2019 roku w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim przyjmowane  będą  wnioski  o  zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

                          Wnioski należy  składać  w  Urzędzie  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  w  pokoju  nr  1  i  4.

                          Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 22 14 450                          Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza III przetarg nieograniczony / licytację / na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie miejscowości Wielopole Skrzyńskie

                          Gmina Wielopole Skrzyńskie ogłasza działki na sprzedaż położone na terenie miejscowości Wielopole Skrzyńskie.

                          Jest to 13 działek – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

                          Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielopole Skrzyńskie lub pod linkiem poniżej gdzie znajdują się szczegółowe informacje:

                          http://www.wielopole.bip.gmina.pl/index.php?id=346&a=1100&n_id=1159