Ogłoszenia


  Środa 1 sierpnia 2018

  Zwrot Podatku Akcyzowego


  Zwrot Podatku Akcyzowego

  Wójt  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  informuje  rolników,  że  w  terminie  od 1 sierpnia  do    31    sierpnia  2018 roku  przyjmowane  są  wnioski  o  zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
  Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały

  Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” , który realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.  Apel w sprawie usuwania barszczu sosnowskiego

  Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej.

  Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.

  Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swojej nieruchomości.   Wtorek 3 lipca 2018

   Ogłoszenie


   Ogłoszenie

   Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że została powołana komisja ds. szacowania zakresu i wysokości strat spowodowanych przez suszę.

   Wnioski o oszacowanie szkód należy składać w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
    Środa 27 czerwca 2018

    GŁOSUJ NA DĘBA USTROBNIAKA


    GŁOSUJ NA DĘBA USTROBNIAKA

    Szanowni Państwo zachęcamy do oddania głosu w konkursie na Drzewo Roku 2018 na reprezentanta  Gminy Wojaszówka  - Dęba Ustrobniaka. Dąb zakwalifikował się do finałowej 16 -  w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Klub GAJA – Drzewo Roku.

     
    Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

    Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

     Poniedziałek 30 kwietnia 2018

     227 Rocznica Uchwalenie Konstytucji 3 Maja


     227 Rocznica Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

     Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzynskim zapraszają na obchody 227 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


      Środa 25 kwietnia 2018

      Zwrot podatku akcyzowego


      Zwrot podatku akcyzowego

      Zawiadomienie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


      Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

      Czytaj więcej ...

       Poniedziałek 16 kwietnia 2018

       Szacowanie szkód łowieckich


       Szacowanie szkód łowieckich

       W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia
       22 marca 2018 roku
       o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że

        Wtorek 20 marca 2018

        Informacja dla rolników


        Informacja dla rolników

        Informujemy mieszkańców, że z dniem 4 kwietnia 2018 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie zaprzestaje prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie organizowania targów prosiąt.         Wtorek 13 marca 2018

         Program Pomocy Dzieciom


         Program Pomocy Dzieciom

         Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w cieżkim stanie klinicznym         Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

         Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

         Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

         Na podstawie art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250)

         Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 19 października 2017r. podjęła nową uchwałę Nr XXXV/227/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie (Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 9.11.2017r. Poz.3684).
         Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r.

         Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, zarządzonych na dzień 11 marca 2018 r.         Nowa strona internetowa Gminy Wielopole Skrzyńskie

         Poprzednia strona internetowa Gminy Wielopole Skrzyńskie została w dniu 22.12.2017 przeniesiona do archiwum dostępnym pod adresem: http://archiwum.wielopole.eu

         Zastąpiona została nową, bardziej nowoczesną wersją portalu. Nasza nowa witryna internetowa jest lepiej dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych, połączenie z nią jest szyfrowane i bezpieczne, układ treści został przebudowany w taki sposób aby był bardziej czytelny i intuicyjny.

         Czytaj więcej ...


          Środa 15 listopada 2017

          Zebranie Wiejskie w Broniszowie


          Zebranie Wiejskie w Broniszowie

          W dniu 10.12.2017r. o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Broniszowie odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


           Środa 15 listopada 2017

           Zebranie Wiejskie w Nawsiu


           Zebranie Wiejskie w Nawsiu

           W dniu 03.12.2017r. o godz. 11:30 w Filii Ośrodka Kultury w Nawsiu odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


            Środa 15 listopada 2017

            Zebranie Wiejskie w Gliniku


            Zebranie Wiejskie w Gliniku

            W dniu 26.11.2017r. o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Gliniku odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


             Piątek 10 listopada 2017

             Zebranie Wiejskie w Brzezinach


             Zebranie Wiejskie w Brzezinach

             W dniu 19.11.2017r. o godz. 11:30 w Domu Ludowym w Brzezinach odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.             Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych

             Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na prace związane:

             • z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
             • z transportem i unieszkodliwianiem  wyrobów zawierających  azbest.

              

             Urząd Gminy corocznie przygotowuje wniosek o dotację  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie  celem przyznania dotacji.
             Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

             Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w chwili obecnej na terenie gminy nie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


             O terminie i godzinach otwarcia punktu, mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową, ogłoszenia w formie ulotek itp.             Rejestr działalności regulowanej - obowiązek wpisu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

             Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych – obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej

             Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.