Ogłoszenia
Komunikat dla przedsiębiorców jednostek handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniami, powinni uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek.

Obowiązek ten, należy wypełnic do dnia 31 grudnia 2019r. składając do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosek o wpis do rejestru, o kótrym mowa w art 49 ust 1 ustawy o odpadach.Nabór wniosków o dotację na odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej”

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza rolników do składania wniosków dotyczących  usunięcia odpadów z działalności rolniczej :

 • folii  rolniczej,
 • siatek do owijania balotów,
 • sznurków,
 • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!)


Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim.

Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie. Realizacja tych działań jest możliwa w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 INFORMACJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Informujemy, że termin składania wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 roku huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, został przedłużony do 15 listopada br.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR w Ropczycach.
Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy w siedzibie ARiMR w Ropczycach oraz pod nr telefonu
17 22 10 620.Święto Niepodległości - 11 listopada 2019 rok

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Rada Gminy oraz  Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim,  serdecznie zapraszają na Gminne Obchody  Narodowego Święta Niepodległości.

Szczegółowy program wydarzenia na zamieszczonym plakacie.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje rolników, którzy otrzymali decyzję o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, że w dniach 16 i 17 października 2019 roku w kasie Urzędu Gminy, II piętro, pok. 24 będą mogli pobrać należną kwotę.Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2019 roku, producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 roku: huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i objęły co najmniej 30% danej uprawy , mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Wnioski można składać  od 3 do 31 października 2019 roku w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaKomunikat w sprawie bezpiecznego korzystania z urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie komunikatami dotyczącymi negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka pól elektromagnetycznych przekazujemy materiał zawierający informację, jak można ograniczyć korzystanie z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, bądź też używać ich w sposób bardziej bezpieczny.

Mając na uwadze istotę sprawy, zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem.

 Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza aukcję dotyczącą sprzedaży samochodu RENAULT G280

Przedmiotem zbycia jest samochód ciężarowy marki Renault G 280 z HDS (HIAB).

Samochód można obejrzeć na placu za Urzędem Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, uzgadniając wcześniej termin i godzinę spotkania z pracownikiem Urzedu Gminy  Wielopole Skrzyńskie pod numerem  telefonu 603 307 448

Aukcja odbędzie się 7 października 2019 roku o godzinie 11:00 w Urzedzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
Samorząd uzyska dofinansowanie ze środków RPO WP na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wielopolu Skrzyńskim

 Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją pragnę poinformować, że złożony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie  wniosek na realizację  zadania pn. „Budowa  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wielopolu Skrzyńskim” został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

Nasz wniosek znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i tym samym otrzymał gwarancję uzyskania dofinansowania inwestycji.  Czwartek 8 sierpnia 2019

  PILNIE POSZUKIWANY DOM DLA PSA!


  PILNIE POSZUKIWANY DOM DLA PSA!

  Pies jest zadbany i oswojony. Wszystkie formalności takie jak szczepienie i odrobaczenie zostaną natychmiast załatwione, jeżeli znajdzie się osoba chętna do zaadoptowania zwierzaka. Jeśli jesteś zainteresowany/a, proszę skontaktuj się.

  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy – pok. nr 12 lub 19, tel. (+48 17) 22-14-819


   Wtorek 6 sierpnia 2019

   Zwrot podatku akcyzowego - 2019


   Zwrot podatku akcyzowego - 2019

   W terminie od 1 sierpnia 2019 roku do 2 wrzesień 2019 roku w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim przyjmowane  będą  wnioski  o  zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

   Wnioski należy  składać  w  Urzędzie  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  w  pokoju  nr  1  i  4.

   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 22 14 450   Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza III przetarg nieograniczony / licytację / na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie miejscowości Wielopole Skrzyńskie

   Gmina Wielopole Skrzyńskie ogłasza działki na sprzedaż położone na terenie miejscowości Wielopole Skrzyńskie.

   Jest to 13 działek – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielopole Skrzyńskie lub pod linkiem poniżej gdzie znajdują się szczegółowe informacje:

   http://www.wielopole.bip.gmina.pl/index.php?id=346&a=1100&n_id=1159
    Środa 26 czerwca 2019

    Konkurs na produkt lokalny


    Konkurs na produkt lokalny

    Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza do udziału w konkursie na produkt lokalny.

    Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach planowanej realizacji Projektu Współpracy pn: ,,Tradycyjne-Lokalne-Naturalne produkty obszaru Ziemi Lubaczowskiej i C.K Podkarpacie w ramach podziałania 19.3 Przygotowanie oraz realizacja działań w zakresie projektu współpracy z lokalną grupą działania -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych do 05.07.2019 r. bezpośrednio do biura LGD C.K. Podkarpacie

    Więcej szczegółów pod numerem telefonu 17 27-64-796.
    Apel w sprawie usuwania barszczu sosnowskiego

    Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej.

    Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.

    Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swojej nieruchomości.    Informacja dla mieszkańców, którzy nie odebrali worków na śmieci

    INFORMACJA
    Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, informuje mieszkańców, którzy nie odebrali worków na  śmieci, że będą mogli je pobrać od 26 czerwca 2019r. (tj. od środy) w  następujących  miejscach:

    -  mieszkańcy wsi Wielopola Skrz. - w sklepie GS (obok poczty)
    -  mieszkańcy wsi  Nawsie - w sklepie GS (Nawsie dół)
    -  mieszkańcy wsi Brzeziny - w sklepie GS (Brzeziny Rynek)
    -  mieszkańcy wsi Broniszów - w sklepie GS (Broniszów)
    -  mieszkańcy wsi Glinik - w sklepie prywat. (u P. Bieszczad)    Informacja dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku nawalnych deszczów

    W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie nawalnych deszczów Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, iż powołano Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Rolnicy, którzy ponieśli straty powinni złożyć pisemny wniosek w terminie do 7 czerwca 2019 r., w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie pok. nr 4.

    Dane powinny być spójne z wnioskiem o płatność bezpośrednią złożonym do ARiMR w 2019 roku.    PIERWSZA NOC MUZEÓW w Wielopolu Skrzyńskim

    Tej nocy nie warto spać!

    18 maja 2019 roku będziemy nie tylko świadkami, ale też uczestnikami jednej z najwspanialszych imprez kulturalnych na świecie.

    Idea Nocy Muzeów narodziła się w Berlinie w 1997 roku. Szybko znalazła swoich odbiorców na całym świecie natomiast pieczę nad tym corocznym wydarzeniem objęła Rada Europy.    Świętujmy razem – wywieś flagę narodową

    Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkich do włączenia się  do akcji  pt. Niepodległa – moja flaga”  czyli wywieszenia biało-czerwonej przy okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.    228 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

    Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim zapraszają na obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

    Szczegółowy program uroczystości znajduje się na zamieszczonym plakacie.
     Piątek 19 kwietnia 2019

     PILNIE POSZUKIWANY DOM DLA PSA!!!

     PILNIE POSZUKIWANY DOM DLA PSA!!!

     Pies jest młody i spokojny. Wszystkie formalności takie jak szczepienie i odrobaczenie zostaną natychmiast załatwione, jeżeli znajdzie się osoba chętna do zaadoptowania zwierzaka. Jeśli jesteś zainteresowany/a, proszę skontaktuj się.

     Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy – pok. nr 12 lub 19, tel. (+48 17) 22-14-819

      

      

     Czytaj więcej ...


     WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

     Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
     podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

     Oznaczenie nieruchomości:
     - nr działki 1909,
     - powierzchnia  działki :  0,0206 ha,
     - numer księgi wieczystej: RZ1R/00059848/4,
     - nieruchomość stanowiąca część przydomowego ogrodu

     Więcej informacji w dokumentach do pobrania poniżej
     Komunikat Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

     Szanowni Państwo, informuję, że tegoroczny egzamin gimnazjalny dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim odbędzie się zgodnie z zaplanowanym terminem tj.:
     - 10 kwietnia 2019 r. od godz. 9.00 – część humanistyczna,
     - 11 kwietnia 2019 r. od godz. 9.00 – część matematyczno – przyrodnicza,
     - 12 kwietnia 2019 r. od godz. 9.00 – część językowa.     Lokalna grupa Działania C.K Podkarpacie - informacja o terminach naborów wniosków

     Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie działająca na terenie gmin: Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

     Termin składania wniosków:
     Od 11.04.2019 roku do 30.04.2019 roku

     Ogłoszenia o naborach wniosków wraz z dokumentacją aplikacyjną dostępne są na stronie internetowej LGD C.K. Podkarpacie www.ckpodkarpacie.eu w zakładce PROW 2014-2020/Nabory/Ogłoszenia o naborach oraz w wersji papierowej w Biurze LGD C.K.
     Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.


     Składanie oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w 2018 roku

     Do 14 marca 2019 roku można składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w 2018 roku.

     Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę  lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu zdecyduje data stempla pocztowego.

     Szczegółowe informacje dostępne w zamieszczonej poniżej informacji oraz  na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.     Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej

     Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MASTER" w Wielopolu Skrzyńskim,
     Zaprasza na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej:


     - TENISA ZIEMNEGO, które odbywają się w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im. Ks. J. Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim - w poniedziałki robocze,


     - KARATE, które organizowane są w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gliniku - w czwartki robocze.     Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

     Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim oraz Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim serdecznie zapraszają na Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", które odbędą się 3 marca 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim. 

     Szczegółowy program uroczystości na załączonym plakacie.


      Środa 20 lutego 2019

      V Powiatowa Gala Sportu


      V Powiatowa Gala Sportu

      Zachęcamy mieszkańców oraz wszystkich sympatyków sportu do udziału w organizowanej przez Samorząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego V POWIATOWEJ GALI SPORTU, która odbędzie się 5 marca (wtorek) 2019 roku o godz. 17.00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

      W programie:

      - uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom plebiscytu na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2018 roku,

      - pokazy taneczne,

      - pokazy iluzji.

      Wstęp wolny!

       


       Poniedziałek 18 lutego 2019

       Konkurs Plastyczny


       Konkurs Plastyczny

       Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T. M Kantora w Wielopolu Skrzyńskim ogłasza konkurs plastyczny pn.  PAMIĄTKA LOKALNA LGD "ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ TADEUSZA KANTORA".

       Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:

       a) dzieci do 12 roku życia,

       b) dzieci i młodzież od 13 do 18 roku życia,

       c) od 19 roku życia.       Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji projektu pt.: "Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie"

       Gmina Wielopole Skrzyńskie ogłasza otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu pn. "Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

        Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz załączniki do pobrania  dostępne bezpośrednio  pod linkiem podanym poniżej http://www.wielopole.bip.gmina.pl/index.php?id=345&a=1100&n_id=1096

               Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019

       Fundacja  Fundusz Lokalny SMK zaprasza do udziału w konkursie dotacyjnym skierowanym do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” (PIL 2019).

       Konkurs jest organizowany przez 4 organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego:

       • Fundację Fundusz Lokalny SMK,
       • Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
       • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
       • Fundację Przestrzeń Lokalna.


       E - Nabór do Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim - Rekrutacja 2019/2020

       Od 1 marca 2019 roku do 23 marca 2019 roku  zostanie przeprowadzony e-nabór do Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim na rok szkolny 2019/2020.

       Liczba miejsc przewidzianych w przedszkolu: 100

       Wniosek będzie można złożyć elektronicznie na stronie e-usług oświatowych. Szczegółowe informacje można uzyskać  klikając w link podany poniżej https://edu.wielopole.eu/konta/c_enabory-recruitments.html


        Piątek 8 lutego 2019

        Plebiscyt Sportowy


        Plebiscyt Sportowy

        Szanowni Państwo,

        trwa głosowanie w Plebiscycie Sportowym na Najlepszego Sportowca Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.
        Zwycięzcy zostaną wyłonienie w następujących kategoriach: Sportowiec Roku, Drużyna Roku, Talent Roku, Trener Roku oraz Działacz Sportowy Roku.
        Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2019 roku
        Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych w 2019 roku.
        Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy II piętro pok. 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie).


        Wyniki wyborów Sołtysów w Gminie Wielopole Skrzyńskie

        Szanowni Państwo, 27 stycznia 2019 roku na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie przeprowadzono wybory Sołtysów dla poszczególnych sołectw gminnych.

        Dla wyboru sołtysów utworzono 4 okręgi wyborcze.


         Piątek 25 stycznia 2019

         Zwrot podatku akcyzowego - 2019


         Zwrot podatku akcyzowego - 2019

         W terminie od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim przyjmowane  będą  wnioski  o  zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

         Wnioski należy  składać  w  Urzędzie  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  w  pokoju  nr  1  i  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 22 14 450

         Poniżej do pobrania obowiązujący wzór wniosku oraz oświadczenie, które można pobrać również  w Urzędzie Gminy pokój nr 1 i 4.

         Komunikat w sprawie spalania odpadów drewnianych

                           W związku z pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypominamy, że zabrania się spalania odpadów zanieczyszczonego drewna przez osoby fizyczne w kotłach nieprzystosowanych do tego celu. Szczególnym rodzajem odpadów są odpady z drewna takie jak trociny, wióry, ścinki i zużyte elementy drewniane.

         Wiele z tych odpadów stanowi drewno zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami konserwującymi, lakierami, spoiwem, są to m.in pozostałości z obróbki płyt wiórowych czy forniru (np. ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.).
         IV Orszak Trzech Króli w Wielopolu Skrzyńskim

         Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Gości  na najbliższą edycję „Orszaku Trzech Króli”, która odbędzie się 6 stycznia 2019 roku.


         Konsultacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

         W najbliższą sobotę 1 grudnia 2018 roku w godz. 9 - 14 we wszystkich Biurach Powiatowych ARiMR odbędą się konsultacje dla Kół Gospodyń Wiejskich.         Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 244 w Wielopolu Skrzyńskim stanowiącym własność Gminy Wielopole Skrzyńskie z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem siłowni

         Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 225,5 m2, znajdującego sie w budynku nr 244 w Wielopolu Skrzyńskim stanowiącego własność Gminy Wielopole Skrzyńskie z przeznaczeniem na działalność związana z prowadzeniem siłowni.         Elektroniczne zwolnienia lekarskie już do grudnia 2018

         Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

         Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie. 
         Zaprośmy wielbłąda na "Orszak Trzech Króli" do Wielopola Skrzyńskiego

         Szanowni Państwo, po raz kolejny Wielopole Skrzyńskie uczestniczy w konkursie pn. "Głosuj na wielbłąda! I wygraj korony!", którego organizatorem jest Fundacja Orszaku Trzech Króli.

         Dzięki Waszej życzliwości i oddanym głosom w poprzednich edycjach konkursu dwa razy zajęliśmy II miejsce. Mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze bardziej zmobilizujemy się, aby uzyskać zaszczytne I miejsce i uzyskamy nagrodę główną, jaką jest wizyta wielbłąda podczas "Orszaku Trzech Króli", który już po raz czwarty,  6 stycznia 2019 roku przejdzie ulicami Wielopola Skrzyńskiego.

                   Próba uruchamiania systemów alarmowych

         Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że w dniach 14-16 listopada 2018 r. (środa-piątek)  w ramach treningu zostanie przeprowadzona głośna próba uruchamiania systemów alarmowych. 
         Święto Niepodległości - 11 listopada 2018 rok

         Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Gliniku oraz Rada Sołecka w Gliniku serdecznie zapraszają na Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

          Czwartek 25 października 2018

          Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej


          Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

          Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje kampanię rekrutacyjną do Wojska Polskiego pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”.


           Środa 24 października 2018

           Zwrot podatku akcyzowego


           Zwrot podatku akcyzowego

           Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje rolników, którzy otrzymali decyzję o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, że w dniach 25 i 26 października 2018 roku w kasie Urzędu Gminy, II piętro, pok. 24 będą mogli pobrać należną kwotę.Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje rolników, którzy otrzymali decyzję o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, że w dniach 25 i 26 października 2018 roku w kasie Urzędu Gminy, II piętro, pok. 24 będą mogli pobrać należną kwotę.


            Środa 10 października 2018

            "Czyste Powietrze"- spotkanie informacyjne


            "Czyste Powietrze"- spotkanie informacyjne

                Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska dotyczące  Programu „Czyste Powietrze”,  które odbędzie się  15 października 2018r., (tj. poniedziałek) o godz. 18oo  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.
            Nabór dodatkowy do projektu pn. Nowa Jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały

            Ogłaszamy nabór dodatkowy do udziału w projekcie pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej  przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 Priorytet IX: „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.


             Środa 1 sierpnia 2018

             Zwrot Podatku Akcyzowego


             Zwrot Podatku Akcyzowego

             Wójt  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  informuje  rolników,  że  w  terminie  od 1 sierpnia  do    31    sierpnia  2018 roku  przyjmowane  są  wnioski  o  zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
             Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały

             Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” , który realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.              Wtorek 3 lipca 2018

              Ogłoszenie


              Ogłoszenie

              Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że została powołana komisja ds. szacowania zakresu i wysokości strat spowodowanych przez suszę.

              Wnioski o oszacowanie szkód należy składać w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
               Środa 27 czerwca 2018

               GŁOSUJ NA DĘBA USTROBNIAKA


               GŁOSUJ NA DĘBA USTROBNIAKA

               Szanowni Państwo zachęcamy do oddania głosu w konkursie na Drzewo Roku 2018 na reprezentanta  Gminy Wojaszówka  - Dęba Ustrobniaka. Dąb zakwalifikował się do finałowej 16 -  w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Klub GAJA – Drzewo Roku.

                
               Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

               Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

                Poniedziałek 30 kwietnia 2018

                227 Rocznica Uchwalenie Konstytucji 3 Maja


                227 Rocznica Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

                Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzynskim zapraszają na obchody 227 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


                 Środa 25 kwietnia 2018

                 Zwrot podatku akcyzowego


                 Zwrot podatku akcyzowego

                 Zawiadomienie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


                 Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

                 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

                 Czytaj więcej ...

                  Poniedziałek 16 kwietnia 2018

                  Szacowanie szkód łowieckich


                  Szacowanie szkód łowieckich

                  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia
                  22 marca 2018 roku
                  o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że

                   Wtorek 20 marca 2018

                   Informacja dla rolników


                   Informacja dla rolników

                   Informujemy mieszkańców, że z dniem 4 kwietnia 2018 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie zaprzestaje prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie organizowania targów prosiąt.                    Wtorek 13 marca 2018

                    Program Pomocy Dzieciom


                    Program Pomocy Dzieciom

                    Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w cieżkim stanie klinicznym                    Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

                    Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

                    Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

                    Na podstawie art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250)

                    Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 19 października 2017r. podjęła nową uchwałę Nr XXXV/227/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie (Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 9.11.2017r. Poz.3684).
                    Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r.

                    Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, zarządzonych na dzień 11 marca 2018 r.                    Nowa strona internetowa Gminy Wielopole Skrzyńskie

                    Poprzednia strona internetowa Gminy Wielopole Skrzyńskie została w dniu 22.12.2017 przeniesiona do archiwum dostępnym pod adresem: http://archiwum.wielopole.eu

                    Zastąpiona została nową, bardziej nowoczesną wersją portalu. Nasza nowa witryna internetowa jest lepiej dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych, połączenie z nią jest szyfrowane i bezpieczne, układ treści został przebudowany w taki sposób aby był bardziej czytelny i intuicyjny.

                    Czytaj więcej ...


                     Środa 15 listopada 2017

                     Zebranie Wiejskie w Broniszowie


                     Zebranie Wiejskie w Broniszowie

                     W dniu 10.12.2017r. o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Broniszowie odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


                      Środa 15 listopada 2017

                      Zebranie Wiejskie w Nawsiu


                      Zebranie Wiejskie w Nawsiu

                      W dniu 03.12.2017r. o godz. 11:30 w Filii Ośrodka Kultury w Nawsiu odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


                       Środa 15 listopada 2017

                       Zebranie Wiejskie w Gliniku


                       Zebranie Wiejskie w Gliniku

                       W dniu 26.11.2017r. o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Gliniku odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


                        Piątek 10 listopada 2017

                        Zebranie Wiejskie w Brzezinach


                        Zebranie Wiejskie w Brzezinach

                        W dniu 19.11.2017r. o godz. 11:30 w Domu Ludowym w Brzezinach odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.                        Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych

                        Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na prace związane:

                        • z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
                        • z transportem i unieszkodliwianiem  wyrobów zawierających  azbest.

                         

                        Urząd Gminy corocznie przygotowuje wniosek o dotację  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie  celem przyznania dotacji.
                        Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

                        Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w chwili obecnej na terenie gminy nie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


                        O terminie i godzinach otwarcia punktu, mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową, ogłoszenia w formie ulotek itp.                        Rejestr działalności regulowanej - obowiązek wpisu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

                        Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych – obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej

                        Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.