Ogłoszenia

Plan działania priorytetowego dla rejonów służbowych nr VIII-IX

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8 realizowany w okresie od 01.01.2023r. — 30.06.2023r. obejmuje: przeciwdziałanie gromadzeniu się w rejonie Rynku w Wielopolu Skrzyńskim osób — mieszkańców Wielopola Skrzyńskiego oraz pobliskich miejscowości, które notorycznie spożywają alkohol i zaśmiecają powyższy rejon.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9 realizowany w okresie od 01.01.2023r. — 30.06.2023r. obejmuje: przeciwdziałanie gromadzeniu się młodzieży i zaśmiecaniu w rejonie Szkoły Podstawowej w Brzezinach.  Wtorek 17 stycznia 2023

  Zbiórka dla Ukrainy


  Zbiórka dla Ukrainy

  Szanowni Państwo, okres zimowy jest szczególnie trudny dla  mieszkańców Ukrainy, którzy z różnych względów nie opuścili swego ogarniętego wojną kraju. Znaczna część przemarzniętych i głodnych ludzi, to najstarsi  członkowie tamtejszej społeczności, pozbawieni ciepłego domu,  jedzenia i  ubrania, a także podstawowych środków do życia, w tym środków czystości. Potrzebne są także świece i wosk do wyrobu świec okopowych.   Informacja dotycząca odśnieżania w trakcie sezonu zimowego 2022/2023

  W trakcie sezonu zimowego 2022/2023 przy odśnieżaniu oraz zwalczaniu oblodzeń na drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych będzie pracować kilkaset osób.

  Do ich dyspozycji będą m.in. pługi, pługosolarki czy też pługi wirnikowe.

  Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg, a w szczególności odśnieżanie i usuwanie oblodzeń, prowadzone są w trybie 24 - godzinnym, 7 dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów.
  Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała 3 mln złotych dofinansowania na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

  Złożony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie, w maju 2022 r., wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” został wysoko oceniony (wniosek zajął 9 miejsce na 81 złożonych wniosków)  oraz znalazł się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie rozpoczęła prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

  Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie rozpoczęła prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Badanie ankietowe ma na celu analizę społeczno-gospodarczą dla obszaru Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie. Bardzo prosimy o włączenie się w przygotowanie dokumentu strategicznego i wypełnienie ankiety, która pozwoli na wypracowanie celów i przedsięwzięć, które będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców.

  Powrót do zdrowia – powrót do pracy

  Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
  Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

  Zapraszamy na Gminne Obchody Święta Niepodległości

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Rada Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim zapraszają na Gminne Obchody Święta Niepodległości.

  Uroczystość rozpocznie się od zbiórki Pocztów Sztandarowych oraz złożenia kwiatów pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.


   Czwartek 27 października 2022

   Dofinansowanie do wymiany dachu z azbestu


   Dofinansowanie do wymiany dachu z azbestu

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór o dofinansowanie na wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach gospodarczych dla rolników.
   Termin składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej od 17.10.2022r do 15.11.2022r.    Czwartek 20 października 2022

    Powrót do zdrowia – powrót do pracy


    Powrót do zdrowia – powrót do pracy

    Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?

    Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!


     Poniedziałek 17 października 2022

     Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków


     Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków

     Szanowni Państwo, 1 listopada 2022 roku na cmentarzach parafialnych w Wielopolu Skrzyńskim, podobnie jak w roku ubiegłym – Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim organizuje kwestę na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków.

     W ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu grupy parafian, w tym Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie udało się zebrać 6714,90 zł, w akcję włączyła się młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, która zebrała w trakcie organizowanych dwóch kwest 2983,10 zł. Łącznie zebrano 9698 zł.     NASZE DZIECI UCZĄ SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PROGRAMIE YOUNGSTER PLUS

     W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa im. Sybiraków z Nawsia zakwalifikowała się do udziału w Programie YOUNGSTER PLUS realizowanym od kilkunastu lat przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie. Z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego  w wymiarze 90 godzin weźmie udział 15 uczniów klasy ósmej. Do tej pory w Programie udział wzięło ponad 31 000 uczniów z blisko 370 gimnazjów oraz ponad 100 szkół podstawowych z terenów wiejskich w Polsce. Efektami programu Youngster są lepsze wyniki uczniów na egzaminie końcowym z języka angielskiego, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród rówieśników. W rezultacie ułatwia im to dostęp do miejskich szkół ponadpodstawowych.
     Informacja dotycząca wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

     Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 26 września 2022 roku rozpoczęliśmy wypłaty dodatków węglowych.

     Na dzień 5 października 2022 roku do Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wpłynęło 1861 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Każdy złożony wniosek jest weryfikowany pod kątem zasadności i poprawności złożenia oraz uprawnień Wnioskodawców do otrzymania dodatku. Do tej pory pozytywnie rozpatrzono 795 wniosków, z czego 704 zostały już wypłacone na łączną kwotę 2 mln 112 tys. złotych.

     Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w centrum miejscowości Wielopole Skrzyńskie

     Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że ogłoszony został przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w centrum miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Działki znajdują się na powstałym w południowo – zachodniej części Wielopola Skrzyńskiego – Osiedlu pn. Wielopole – Podliwek.  Działki do sprzedania są oznaczone obwódką koloru czerwonego na załączonej mapie.     PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

     Oddział Podkarpacki PFRON przypomina o realizowanych obecnie programach skierowanych do osób indywidualnych: „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania.
     Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych

     Informuję Mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie, że wnioski o wypłatę dodatku  węglowego można składać w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  (pierwsze piętro, pokój Nr 10).  Termin składania – do 30 listopada br.     Bezpłatny wykład w ramach bloku historycznego

     25 sierpnia 2022 r. zapraszamy na wykład historyczny dr. Jacka Magdonia, który odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim w godz. 9.00-12.00.      Poniedziałek 25 lipca 2022

      "Wielopolanie Wierni Tradycji"


      "Wielopolanie Wierni Tradycji"

      Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza do udziału w VIII konkursie wieńców dożynkowych oraz na najładniejszą prezentację jazdy konnej wierzchem lub w zaprzęgu i na najładniej udekorowany traktor. Konkurs pod hasłem "Wielopolanie Wierni Tradycji" organizowany jest pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.  Zachęcamy do udziału w konkursie i uczestnictwa w finale wydarzenia organizowanym na wielopolskim rynku,  po „sumie odpustowej” 15 sierpnia 2022 roku.
      Lokalna Strategia Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

      Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszły okres programowania 2021-2027. Dokument strategiczny zostanie opracowany z udziałem lokalnej społeczności. Jedną z metod udziału lokalnej społeczności w proces tworzenia dokumentu są spotkania konsultacyjne, które zostaną  przeprowadzone w każdej z  gmin członkowskich (Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie).      Głosuj na lipę prof. Szafera w Broniszowie !

      Szanowni Państwo, zachęcamy do oddania głosu w  ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Klub GAJA – Drzewo Roku 2022. Gminę Wielopole Skrzyńskie reprezentuje Lipa prof. Szafera w Broniszowie.        Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

      Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  i miejsc spożywania posiłków na rok 2022, w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym.

      Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i inne płatności w ramach PROW

      Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

      Wnioski o dopłaty bezpośrednie do 16 maja 2022 roku

      Do 16 maja 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich dla rolników. Wnioski podobnie jak w ostatnich latach  składa się wyłącznie w formie  elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 
                 Czwartek 7 kwietnia 2022

       Szukamy domu dla psa.


       Szukamy domu dla psa.

       Szukamy domu dla psa.

       Rasa: HUSKY

       Płeć: Samiec 

       Wiek: ok. 1 rok 
       Przebudowa drogi Brzeziny-Bukowina-Mała

       UWAGA !!!

       Gmina Wielopole Skrzynskie informuje, że w związku z prowadzoną inwestycją  w miescowości Brzeziny polegającą  na „Przebudowie drogi gminnej nr 107736 R Brzeziny – Bukowina – Mała w km 1+300 – 3+665”

       w dniach  05-11 kwietnia 2022 r. ( tj. od wtorku do poniedziałku) droga ta będzie zamknieta w godzinach od 7.00 -18.00.

        

       Za wszelkie utrudnienia przepraszamy !!!

        

       Lipa z Broniszowa w finale konkursu „Drzewo Roku 2022”

       Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Lipa z Broniszowa – Gmina Wielopole Skrzyńskie znalazła się w finale Ogólnopolskiego Konkursu Drzewo Roku.

       Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy oraz wyłonienie najważniejszego, najciekawszego i cenionego przez społeczności lokalne drzewa w naszym kraju.
        Piątek 4 marca 2022

        Pomoc dla Ukrainy


        Pomoc dla Ukrainy

        Szanowni Państwo,

        Na prośbę Gminy Wielopole Skrzyńskie  - Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie utworzyła specjalne konto. Na wskazany rachunek bankowy można dokonać dobrowolnej wpłaty pieniężnej. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup różnorodnego wsparcia niezbędnego do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych. 

        Konto: Pomoc dla Ukrainy

        nr rachunku: 54 9168 1014 3900 2798 20000 060        Komunikat w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy

        W związku z napływem do Polski osób uciekających przed wojną w Ukrainie informujemy, że województwo podkarpackie pełni funkcję recepcyjną tzn. ma za zadanie przyjąć i przetransportować osoby do ośrodków do tego przygotowanych. Miejsca zakwaterowania dla uchodźców zostały zabezpieczone w innych województwach.

                 Ogólnopolskie konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich

        Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, ukierunkowane na pielęgnowanie lokalnej kultury i tradycji. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.
         Środa 2 lutego 2022

         Podkarpacki Bazarek


         Podkarpacki Bazarek

         Zaproszenie na „Podkarpacki Bazarek”
         Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale informuje o cyklicznie (raz w miesiącu) organizowanym „Podkarpackim Bazarku” .
         Inicjatywa ta ma przede wszystkim realizować koncepcję bezpośredniego kontaktu rolnika z konsumentem. Dotyczy ona szczególnie producentów rolnych, przetwórców, ogrodników, sadowników, pszczelarzy i rękodzielników prowadzących swoją działalność na terenie województwa podkarpackiego.

          Czwartek 13 stycznia 2022

          Szukamy domu dla psa


          Szukamy domu dla psa

          Szukamy domu dla psa.

          Rasa: mieszaniec

          Płeć: Samiec 

          Wiek: wiek psa szacowany jest na ok. 2 lata 

                     Biuro Programu „Niepodległa" zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie w 2022 roku wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.

          Szanowni Państwo,
          Biuro Programu „Niepodległa" zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie w 2022 roku wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 14 stycznia 2022 r. do godz. 15.59.


           Poniedziałek 10 stycznia 2022

           Dodatek osłonowy


           Dodatek osłonowy

           Dodatek osłonowy  to wsparcie dla gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. 

           Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane od stycznia 2022 r.

           Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie mogą  składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.

           W naszych Szkołach stawiamy na nowoczesną edukację

           Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie otrzymały dofinansowanie na zakup nowoczesnych technologii mających wspierać rozwój kompetencji wśród uczniów w zakresie nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.            Wtorek 21 grudnia 2021

            Sezon zimowy 2021/2022


            Sezon zimowy 2021/2022

            W trakcie sezonu zimowego 2021/2022 przy odśnieżaniu oraz zwalczaniu oblodzeń na drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych będzie pracować kilkaset osób.
            Do ich dyspozycji będą m.in. pługi, pługosolarki czy też pługi wirnikowe.
            Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg, a w szczególności odśnieżanie i usuwanie oblodzeń, prowadzone są w trybie 24 - godzinnym, 7 dni w tygodniu. 
            Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów.

             

            Bieg charytatywny dla Zuzi - trasa przebiegu

            Informujemy, że na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w dniu 5 grudnia 2021 roku tj. niedziela odbędzie się Bieg Charytatywny „Biegniemy dla Zuzi”- sześcioletniej mieszkanki Gminy Wielopole Skrzyńskie.

            Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Młodzi Aktywni z Ropczyc.


             Poniedziałek 4 października 2021

             Tradycyjne - Lokalne - Naturalne


             Tradycyjne - Lokalne - Naturalne

             Zachęcamy Państwa do korzystania z internetowego portalu produktów lokalnych pn. Tradycyjne... Lokalne... Naturalne…

              

             Portal prezentuje szereg wyselekcjonowanych produktów oferowanych przez podmioty działające na obszarze Ziemi Lubaczowskiej oraz Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie w tym również obszaru Gminy Wielopole Skrzyńskie.              Piątek 17 września 2021

              Szukamy domu dla psa


              Szukamy domu dla psa

              Szukamy domu dla psa.

              Rasa: mieszaniec

              Płeć: Samiec 

              Wiek: wiek psa szacowany jest na ok. 3 lata 

               


               Piątek 3 września 2021

               Dożynki Gminne Broniszów 2021


               Dożynki Gminne Broniszów 2021

               Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Rada Gminy  Wielopole Skrzyńskie, Sołectwo Broniszów oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, zapraszają na Dożynki Gminne BRONISZÓW 2021. Tegoroczne Święto Plonów rozpocznie się Mszą  dożynkową  o godzinie 14 w Kaplicy w Broniszowie. Po nabożeństwie, na  parkingu przy kaplicy  odbędzie się cześć  oficjalna dożynek.  Jednym z punktów programu uroczystości będzie  wręczenie nagród zwycięzcom gminnego konkursu promującego szczepienia przeciw COVID-19.
               Dożynki Gminne 2021 zakończy zabawa z zespołem METRUM.
               Szczegółowy program uroczystości dożynkowych znajdziecie Państwo na plakacie.
               Zapraszam Wszystkich do udziału w tradycyjnych Dożynkach.
               Wójt Gminy Marek Tęczar.

               Podsumowanie akcji - Mobilny Punkt Szczepień w Gminie Wielopole Skrzyńskie

               30 sierpnia  2021 roku w godz. od 8.00 do 12.00 na placu przy budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim przeprowadzono akcję szczepień przeciw COVID-19,  w specjalnym mobilnym punkcie szczepień.

               26 osób, głównie mieszkańców naszej Gminy,  przyjęło szczepionkę,  po uprzedniej konsultacji z lekarzem z zespołu medycznego.  Zainteresowani mogli skorzystać z preparatów dwóch firm: Pfizer oraz Johnson&Johnson.  Szczepienie odbyło się zgodnie z przyjętą procedurą.               Rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2021 – 2030

               Szanowni Państwo!

               Strategia rozwoju gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie!               30 Rajd Rzeszowski na terenie gminy w dniu 7 sierpnia

               W związku z organizowanym 30 Rajdem Rzeszowskim na terenie gminy w dniu
               7 sierpnia w godzinach od 8:15 - 17:45 droga gminna, tj. Regułowa Górka (tzw. Kuwejt)
               w m. Nawsie oraz droga powiatowa na odcinku od drogi gminnej Nawsie Ścieżki
               do parkingu k. kościoła od strony Wielopola zostaną wyłączone z ruchu wszelkich pojazdów na czas rajdu.
               Objazd dla samochodów osobowych poruszających się od Wielopola w kierunku Nawsia zostanie zorganizowany drogą gminną Nawsie Ścieżki.

               Wszelkie pytania dotyczące oragnizowanego rajdu można kierować pod numer telefonu: 606 132 956 (Automobilklub Rzeszów)


               APEL WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID -19

               Szanowni Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie

               Ostatni rok był dla nas wszystkich szczególnie trudny ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Zmieniliśmy swoje dotychczasowe przyzwyczajenia żyjąc w całkiem nowej rzeczywistości, ograniczając do minimum wszelkie kontakty społeczne.
                Wtorek 6 lipca 2021

                Dobry start dla ucznia


                Dobry start dla ucznia

                Od 1 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna obsługę rządowego programu „Dobry start” (tzw. 300+).
                 Środa 23 czerwca 2021

                 Życzenia z okazji Dnia Ojca


                 Życzenia z okazji Dnia Ojca

                 23 czerwca – Dzień Ojca

                  

                 Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, 

                 nie da nam tego, co słowo i spojrzenie ojca.


                  Poniedziałek 21 czerwca 2021

                  APEL WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE


                  APEL WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

                  W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców naszej gminy, dotyczącymi spalania śmieci, apeluję o natychmiastowe zaprzestanie tego procederu a szczególnie zaniechanie  spalania folii po sianokiszonkach zarówno w kotłowniach  jak i na powierzchni ziemi.
                  Jeśli spalasz śmieci w piecach, czy też na wolnym powietrzu, to świadomie niszczysz swoje zdrowie, niszczysz też zdrowie swoich bliskich i sąsiadów, zatruwasz środowisko, w którym żyjesz. 
                  Pamiętaj, że powstające przy spalaniu niektórych tworzyw sztucznych (np. folii), gazy mają właściwości toksyczne i zawierają silne związki rakotwórcze.

                   

                  Gminny Punkt konsultacyjno - informacyjny programu "Czyste Powietrze"

                  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że dnia 7 maja 2021r. Gmina podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczące realizacji Programu Priorytetowego ,, Czyste Powietrze”.

                   

                  Apel w sprawie usuwania Barszczu Sosnowskiego

                  Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, ustawą o ochronie gruntów rolnych oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej.

                  Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.

                  Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swojej nieruchomości.

                  Próba uruchamiania systemów alarmowych
                  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. (czwartek) w ramach treningu zostanie przeprowadzona głośna próba uruchamiania systemów alarmowych. W związku z tym między godzinami 8:00, a 11:00 zostaną 
                  uruchomione syreny alarmowe:
                  - akustyczny sygnał alarmowy - ogłoszenie alarmu
                  - akustyczny sygnał alarmowy - odwołanie alarmu                    Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza

                  W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

                  • Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/
                  • Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

                  Więcej informacji pod adresem: https://spis.gov.pl/jak-sprawdzic-tozsamosc-rachmistrza/ 


                  Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie - 10 porad spisowych dla seniorów

                  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

                   

                  Czytaj więcej ...

                  Spisz się na spis.gov.pl i weź udział w loterii

                  Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich  - Toyota Yaris.

                  Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021 r. dlatego ważne jest zachowanie wiadomości z 10 - znakowym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu.

                  W ramach Loterii odbędzie 7 losowań zgodnie z poniższym harmonogramem.  Losowania będą transmitowane na żywo poprzez stronę internetową Loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w serwisach YouTube oraz Facebook.

                  Czytaj więcej ...

                  NARODOWY SPIS POWSZECHNY JUŻ TRWA !

                  Od 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

                  NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo.

                  Czytaj więcej ...


                  Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie

                  Informujemy, że termin składania wniosków o płatności bezpośrednie za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus został przedłużony do 17 czerwca 2021r

                  Później za każdy dzień roboczy opóźnienia dopłata będzie pomniejszana o 1%,
                  aż do 12 lipca. 

                  Ponadto informujemy, że w tym roku do rolników nie zostaną przesłane wnioski spersonalizowane w formie papierowej.

                  Bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy
                  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w pok. nr 9

                  Zakup wyprawki dla dzieci w żłobku "Maluszek" na rok 2021

                  W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni rodzice – aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim” zakupiono wyprawkę dla dzieci  na rok 2021 w formie niezbędnych artykułów m.in. różnego rodzaju kredek, papierów, szablonów,  pisaków, farb wykorzystywanych przez maluchy w trakcie zajęć artystycznych prowadzonych w Żłobku, a także pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe. Od grudnia 2020 r. w Żłobku prowadzone są zajęcia rytmiczne natomiast od stycznia zajęcia logopedyczne. Dla osiągniecia odpowiedniej jakości i efektów zajęć zakupiono układanki, puzzle, zabawki dźwiękowe,  proste instrumenty i inne przydatne pomoce dydaktyczne. Zakupy sfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
                  Zbiórka kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

                  Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że na terenie Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów (obok Oczyszczalni ścieków) w Wielopolu Skrzyńskim przeprowadzona będzie Zbiórka kompletnego zużytego sprzętu eletrycznego i elektronicznego.

                  Termin zbiórki: 25 i 26 marca 2021r. (czwartek i piątek) - od godz. 8:00 do godz. 17:00

                  Mieszkancy, którzy posiadają kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą go oddać bezpłatnie.  


                  Informacja dotycząca szkód wyrządzonych przez bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki i żubry

                  Zgłoszenia odnośnie szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione przyjmowane są przez Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 z siedzibą w Rzeszowie. 

                  adres: al. Józefa Piłsudskiego 38; 35-001 Rzeszów;

                  e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

                  tel. kom. 783-921-900

                  Więcej informacji pod adresem: http://rzeszow.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-chronione                  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

                  W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

                  NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

                  Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

                  Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz.1775, z późn. zm.) - zwany dalej NSP 2021 Pan Marek Tęczar - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Wielopole Skrzyńskie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.


                   Czwartek 28 stycznia 2021

                   Uwaga na próbę oszustwa!


                   Uwaga na próbę oszustwa!

                   Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie!

                   Próba oszustwa "na fotowoltaikę" w regionie. Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie ostrzega przed osobami, które w ostatnich dniach pojawiły się na terenie naszej gminy i podając się za współpracowników urzędu, zbierają dane dotyczące rzekomego uzyskania dofinansowania do montażu fotowoltaiki. Podobne sytuacje tj. podszywanie się pod pracowników urzędu miały miejsce w ościennych gminach.

                                       "ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II"

                   Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. na terenie subregionu II województwa podkarpackiego, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko- sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg .
                   Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 358 miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym.

                    

                   Więcej informacji poniżej w dokumentach do pobrania.                   Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie.

                   "Szkoła jest stróżem przeszłości,
                   piastunem teraźniejszości, siewcą przyszłości"

                   21 stycznia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Broniszowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Karolowi Olszewskiemu. Tablicę ufundowano z inicjatywy prof. Andrzeja Urbanika w 125 rocznicę wykonania pierwszych zdjęć rentgenowskich przez Karola Olszewskiego.

                    
                   Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała wsparcie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   „ Maluch + 2021”

                   W ramach dofinansowania programu "Maluch + 2021" dostaliśmy wsparcie na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki żłobkowej w okresie od II do XII 2021 roku, w wysokości 13200 zł. Wnioskowaliśmy o kwotę 195 525 zł skalkulowaną jako całkowity koszt 1185 zł miesięcznie/dziecko. Otrzymana dotacja do funkcjonowania miejsc żłobkowych  to zaledwie 80 zł miesięcznie na dziecko, co jednak pozwoli obniżyć opłatę od rodziców za korzystanie z żłobka z 650 zł do 570 zł miesięcznie.                      Piątek 15 stycznia 2021

                    #SzczepimySię


                    #SzczepimySię

                    Opracowanie skutecznej szczepionki na COVID-19 położy kres pandemii na świecie. Żeby jednak ten scenariusz stał się faktem – konieczne jest, aby duża część populacji przyjęła szczepionkę. Do tego potrzebne są nie tylko procedury i logistyka, ale przede wszystkim – zaufanie                    Pojemnik na nakrętki w Gminie Wielopole Skrzyńskie
                    Obok budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim pojawił się pojemnik w kształcie serca na gromadzenie nakrętek plastikowych.
                    Będzie on służył do zbierania nakrętek, które następnie przekazywane będą na cele charytatywne.

                                         Gmina Wielopole Skrzyńskie nagrodzona w rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia

                     

                    W rankingu 160 gmin z woj. podkarpackiego pn. „Złota Setka Gmin Podkarpacia”  Gmina Wielopole Skrzyńskie zdobyła zaszczytny tytuł „Gmina Inwestor Roku”. Ranking ten jest ważnym podsumowaniem osiągnięć samorządów województwa podkarpackiego. Jest to ocena przedsiębiorczości, zaradności i szeroko rozumianej aktywności samorządów. W rankingu brane pod uwagę były dane za 2019 rok.

                     

                    Kolejne środki dla Gminy Wielopole Skrzyńskie!

                    1 milion złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Podczas konferencji prasowej 8 grudnia 2020 r. Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart ogłosiła wyniki naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponad 452 mln zł trafiło do województwa podkarpackiego. W tym 1 000 000 – 1 milion złotych trafi do Gminy Wielopole Skrzyńskiej. Na co przeznaczymy przyznane właśnie środki? Dzięki przyznanym właśnie środkom będziemy mogli zrealizować zadanie inwestycyjne dotyczące zaopatrzenia w wodę w Miejscowości Broniszów, Glinik i Wielopole Skrzyńskie.
                    Sadzenia drzew miododajnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

                    Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, że w 2020r. w ramach realizacji zadania pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” dokonano nasadzeń 30 sztuk drzew miododajnych ( gatunek – lipa drobnolistna, klon pospolity, klon jawor, akacja, surmia), oraz 20 sztuk sadzonek krzewów miododajnych (gatunek- oliwnik wąskolistny, pęcherznica kalinolistna, świdośliwa, tamaryszek) przekazanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

                    Drzewa zostały posadzone na działkach o nr ewid. 3817/1, 3787/1 (teren szkoły Nawsie), natomiast krzewy posadzono na działkach o nr. ewid. 2649/10, 2648/8 (teren szkoły Brzeziny -Berdechów) stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie.                     Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich "W Koło PSR 2020"

                    Agencja Eventowa Eventline we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie zachęca Koła Gospodyń Wiejskich z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w konkursie „W Koło PSR 2020".

                     Wtorek 13 października 2020

                     Loteria spisowa


                     Loteria spisowa

                     Weź udział w loterii spisowej!
                     PSR 2020 - nagrody nadal czekają na rolników

                     Jeszcze tylko przez 2 dni (do 2 października br.) każdy rolnik, który sam się spisał może brać udział w konkursie z gazetą Super Nowości i wygrać bony o wartości 200 zł.                     Jubileusz 100-lecia urodzin pani Michaliny Rakoczy z Brzezin

                     Niecodzienną uroczystość obchodziła Pani Michalina Rakoczy z Brzezin. Seniorka rodu świętowała uroczyście swoje urodziny. Okazja ku temu była bardzo wyjątkowa, ponieważ nasza Czcigodna Jubilatka Pani Michalina w dniu 29 września 2020 roku ukończyła 100 lat!
                     Ten dzień, to nie tylko wielki zaszczyt dla Jubilatki, to nie tylko święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii gminy Wielopole Skrzyńskie.                     Dotacja dla OSP Broniszów i OSP Brzeziny

                     Jednostki OSP Broniszów i OSP Brzeziny otrzymały dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2)  Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.  


                      Wtorek 22 września 2020

                      Infolinia spisowa


                      Infolinia spisowa

                      Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

                      W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl.                      Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

                      Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

                      Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.                      Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie odbędzie się szkolenie Batalionu Lekkiej Piechoty

                      Wójt Gminy informuje, że w terminie od 19 do 20 września 2020r. pododdział 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy realizował będzie szkolenie rotacyjne na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z terenem leśnym Nadleśnictwa Strzyżów. Pododdział realizował będzie szkolenie w oparciu o teren leśny, drogi leśne, polne oraz drogi główne na przemieszczanie pododdziału. Podczas szkolenia nie będą wykorzystywane środki bojowe , ani środki pozoracji pola walki. Szkolenie będzie się odbywać z zachowaniem przepisów ppoż. i  bhp.                      Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

                      Pomoc w ramach ogłoszonego działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 


                       Wtorek 15 września 2020

                       O co zapytamy w spisie rolnym?


                       O co zapytamy w spisie rolnym?

                       Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.
                       Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.
                       Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

                        


                        Poniedziałek 14 września 2020

                        Konkurs dla uczniów szkół podstawowych


                        Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

                        Do 9 października 2020 r. trwają konkursy dla uczniów szkół podstawowych w terenu województwa podkarpackiego organizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

                         
                        Konkurs "Grunt to wiedza o spisie rolnym"

                        Od 4 września do 27 listopada br. na antenie Radia Rzeszów trwa cotygodniowy konkurs „Grunt to wiedza o spisie rolnym” związany ze spisem rolnym PSR 2020. Konkurs  organizowany jest przez Polskie Radio Rzeszów przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.                        Konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym

                        Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli województwa podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym "Gospodarstwo rolne oczami dziecka".                         Piątek 4 września 2020

                         Informacja Gminnego Biura Spisowego


                         Informacja Gminnego Biura Spisowego

                         Gminne Biuro Spisowe w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, tj. w okresie od 1 września do 30 listopada 2020r. prowadzi dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych.
                         Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

                         Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

                         Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.                         Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Antoniny Darłak z Wielopola Skrzyńskiego

                         W czwartek 9 lipca 2020 roku swój piękny Jubileusz setnych urodzin świętowała mieszkanka Gminy Wielopole Skrzyńskie – Pani Antonina Darłak. To wyjątkowa i piękna okoliczność, która nie zdarza się często. 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu.                         Apel o pomoc dla powodzian z powiatu jasielskiego

                         Wszystkie sołectwa gminy Wielopole Skrzyńskie organizują pomoc dla gospodarstw, które ucierpiały w wyniku nawalnego deszczu w powiecie jasielskim. Żywioł zniszczył gospodarstwa zabierając dobytek i źródło utrzymania. Pamiętamy lata 2009 -2010, kiedy podobne opady miały miejsce w naszej gminie i straty jakie wtedy ponieśliśmy.                          Wtorek 23 czerwca 2020

                          ,,Bitwa o wozy" - I tura


                          ,,Bitwa o wozy" - I tura

                          Szanowni  Państwo, Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie!

                          Przed nami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

                          Udział w wyborach to nasz przywilej i patriotyczny obowiązek.

                          W związku z wyborami nasza społeczność ma dużą szansę aby pozyskać  środki na zakup wozu strażackiego o wartości ponad 800 tysięcy złotych.
                          Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego PSP 2020 na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

                          Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego PSP 2020 na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.


                           Poniedziałek 15 czerwca 2020

                           Rolniku nie daj się kleszczom


                           Rolniku nie daj się kleszczom

                           BORELIOZA I KLESZCZOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH

                           Kleszcz – poznaj swojego wroga

                           Szczegółowa informacja w dokumentach poniżej.

                            

                           Dezynfekcja przestrzeni publicznej w Gminie Wielopole Skrzyńskie

                           W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy podjęto niezbędne działania, które pomagają w ograniczeniu rozprzestrzeniania sie koronawirusa SARS-CoV-2.

                           W związku z powyższym prowadzony jest proces związany z dezynfekcją miejsc najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców. Odkażane są m.in. parkingi i chodniki. Zastosowany środek dezynfekcyjny jest w pełni bezpieczny dla  ludzi i środowiska.

                           Ponownie apelujemy o przestrzeganie wszystkich zaleceń i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w tym również w zakresie izolacji społecznej.
                           Marek Tęczar nominowany do Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł "WÓJTA ROKU 2019"
                           Szanowni mieszkańcy, wiem, że nie jest to odpowiedni czas na konkursy i plebiscyty. Wszyscy martwimy się tym co się dzieje wokół nas, oraz istniejaca sytuacją epidemiologiczną tym co będzie za tydzień, dwa, trzy tygodnie, czy miesiąc lub dwa. czy bardzo dotknie nas epidemia koronawirusa, czy może nas oszczędzi i nie spowoduje większych strat w ludziach i naszej gospodarce. Oby tak było, ale żeby tak było musimy się zachowywać odpowiedzialnie i stosować się do nakazów i zakazów, zaleceń służb sanitarnych i wszystkich służb, które aktualnie dbają o nasze bezpieczeństwo. Zycie jednak się toczy, jak już Państwo wiecie zostałem nominowany przez Kapitułę Konkursu " Wójt Roku 2019" do finałowej dziesiątki najlepszych Wójtów w Polsce. To ogromne wyróżnienie dla mnie, dla Gminy Wielopole Skrzyńskie i dla Nas Wszystkich.                            GŁOSOWANIE TRWA TYLKO DO 12 KWIETNIA !

                           Przedstawiamy Państwu sposób głosowania w konkursie " Wójta Roku 2019".

                           Konkurs podzielony jest na 2 etapy. W I etapie konkursu  oceniono nadesłane zgłoszenia zawierające opis osiagnięć poszczególnych kandydatów. Analizie poddano rodzaj i jakość zrealizowanych inwestycji głównie w sferze ochrony środowiska, edukacji, kultury, infrastruktury komunikacyjnej oraz społecznej. Doceniono nasze starania i gmina znalazła się w gronie dziesięciu najlepiej ocenionych samorządów w Polsce. 

                            W II etapie, na podstawie wyników Głosowania SMS zostanie wyłoniony zwycięzca.                           Trwa nabór do Gminnego Żłobka "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

                           Informujemy, że dostępne są jeszcze wolne miejsca w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim.

                           Żłobek powstał w ramach realizowanego przez gminę projektu pn. "Aktywni Rodzice - Aktywne Maluchy. Nowe Miejsca Opieki Żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim", na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

                           Żłobek oferuje opiekę dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

                           Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej

                           23 marca 2020 r. (poniedziałek) w Wielopolu Skrzyńskim, w Remizie OSP będzie wykonywana bezpłatna mammografia w technologi cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania.                            SPOTKANIA INFORMACYJNE – PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE 2020

                           Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna  informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020.