Wydarzenia


  Piątek 14 października 2022

  Infrastruktura drogowa przebudowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład

  Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie mogą już korzystać z nowej infrastruktury drogowej przebudowanej w ramach pozyskanych przez Samorząd Gminy środków z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

   


  W Brzezinach mieszkańcy mogą już korzystać z dróg:

  - Brzeziny Stara Droga - nawierzchnia asfaltowa odc. 674 m https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/przebudowa-starej-drogi-w-m-brzeziny/1089/

  - Brzeziny Bukowina – Mała -nawierzchnia asfaltowa odc. 2 365 m https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/przebudowa-drogi-gminnej-nr-107736-r-brzeziny-bukowina-maa-w-km-1300-3665/1010/

  - Brzeziny k. Śliwińskiego - nawierzchnia asfaltowa odc 531 m, https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/przebudowa-drogi-brzeziny-k-sliwinski/1011/

  - Brzeziny Zalas k. Stasika -nawierzchnia asfaltowa odc. 942 https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/przebudowa-drogi-brzeziny-zalas-k-stasik/1012/

  - Brzeziny – Dół k. Bełch nawierzchnia asfaltowa odc. 433 https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/przebudowa-drogi-gminnej-brzeziny-do-k-bech/1034/

  Dodatkowo w ciągu drogi Brzeziny Dół k. Bełch trwają prace związane z budową nowego obiektu mostowego o konstrukcji płytowo-belkowej z nawierzchnią asfaltową o nośności 40 t.https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/przebudowa-obiektu-mostowego-w-ciagu-drogi-gminnej-brzeziny-do-k-bech/1056/

   

  Mieszkańcom Glinika oddano do użytku drogę Glinik Łysa Góra Jamszcze gdzie wykonano nawierzchnię asfaltową na odc. 1 284 m. https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/przebudowa-drogi-wewnetrznej-glinik-ysa-gora-jamszcze/1046/

  Ponadto zakończono budowę parkingu przy drodze gminnej w Wielopolu Skrzyńskim k. II Cmentarza Wielopole Sośnicegdzie wykonano nawierzchnię parkingu z kostki brukowej oraz drogi dojazdowe z nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji powstał parking o łącznej liczbie miejsc postojowych 100 + 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/budowa-parkingu-dla-samochodow-osobowych-wraz-z-infrastruktura-techniczna-na-dziakach-w-m-wielopole-skrzynskie/1020/

  Łączna wartość  inwestycji   drogowych: 10 319 431,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina pozyskała 9 486 808,00 zł dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Programu Polski Ład.

  Z przebiegiem prac na przedmiotowych odcinkach dróg można zapoznać się klikając w załączone linki.