Inwestycje
Uchwała w sprawie podziału środków na dofinansowanie z zakresu budowy i modernizacji - dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021.

Zarząd z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji - dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla gminy Wielopole Skrzyńskie przeznaczył 65 000 zł Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała wsparcie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „ Maluch + 2021” w ramach modułu 1b w wysokości  307 528 zł stanowiące maksymalny 80 % udział w kosztach utworzenia 15 nowych miejsc żłobkowych.
Zakup sprzętu komputerowego z projektu ,,Zdalna Szkoła +''

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie do zakupu na sprzęt  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wsparcie finansowe z projektu ,,Zdalna Szkoła +'' w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wyniosło 105 225,12 zł. 
 
doposażenie stanowisk pracy w ramach programu Stabilne Zatrudnienie

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania, którego zakres obejmował  doposażenie  dwóch stanowisk pracy pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w ramach programu Stabilne Zatrudnienie. 
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 986 w miejscowości Glinik

17 grudnia 2019 roku w Gliniku oficjalnie oddano do użytku nowy chodnik dla pieszych, który powstał wzdłuż drogi Wojewódzkiej Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa.

Dzięki wspólnym działaniom zarówno Samorządu Województwa Podkarpackiego, jak i Gminy Wielopole Skrzyńskie zadanie tak potrzebne lokalnej społeczności, zostało zrealizowane. W roku bieżącym powstało kolejne 239 m chodnika.  Nowy trakt dla pieszych połączył się z powstałym w latach poprzednich chodnikiem prowadzącym od budynku Szkoły Podstawowej w kierunku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku.  Jego budowa z  pewnością zwiekszy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, zwłaszcza dzieci uczęszczającyh do szkoły.