Inwestycje


Zakup sprzętu komputerowego z projektu ,,Zdalna Szkoła +''

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie do zakupu na sprzęt  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wsparcie finansowe z projektu ,,Zdalna Szkoła +'' w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wyniosło 105 225,12 zł. 
 

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 986 w miejscowości Glinik

17 grudnia 2019 roku w Gliniku oficjalnie oddano do użytku nowy chodnik dla pieszych, który powstał wzdłuż drogi Wojewódzkiej Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa.

Dzięki wspólnym działaniom zarówno Samorządu Województwa Podkarpackiego, jak i Gminy Wielopole Skrzyńskie zadanie tak potrzebne lokalnej społeczności, zostało zrealizowane. W roku bieżącym powstało kolejne 239 m chodnika.  Nowy trakt dla pieszych połączył się z powstałym w latach poprzednich chodnikiem prowadzącym od budynku Szkoły Podstawowej w kierunku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku.  Jego budowa z  pewnością zwiekszy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, zwłaszcza dzieci uczęszczającyh do szkoły.